Predstavujeme slovenské startupy: Ovládajte celú domácnosť či firmu z jedného miesta

0

Trendom súčasnosti je, ako ľahko a jednoducho by mohli ľudia ovládať svoju domácnosť, obchod, prevádzku atď. prostredníctvom informačných technológií. Túto možnosť dáva novo vyvinutý automatizačný systém Andam iControl, ktorého hlavnou výhodou je jeho jednoduché ovládanie, ktoré zvládne každý.

Čo je Andam iControl?

Zariadenie Andam iControl ponúka riešenie pre ľudí, ktorí by mali radi svoje zariadenia pod väčšou kontrolou. Či už ide o jednoduché ovládanie garážovej brány, riadenie roliet a svetiel v domácnosti, riadenie kúrenia, alebo o počítanie prevádzkových hodín strojov vo výrobe. Andam iControl je riešenie, ktoré je jednoducho nastaviteľné a ovládateľné.


AndamBox

Andam iControl sa programuje prostredníctvom vizuálneho nástroja, ktorý ponúka súpravu reálnych zariadení, ako je napr. samotné ovládacie zariadenie, aj s prípadnými rozšíreniami a súpravu virtuálnych zariadení, napr. termostaty, časovače, logické prvky, počítadlá atď. Každé zariadenie má súbor vstupov a výstupov, ktoré stačí navzájom pospájať. Tým je riadiaca logika zariadenia nastavená a výstupy zariadenia sú spínané a vypínané na základe riadiacej logiky a prípadných vstupov.

Ako to funguje?

Základný balík obsahuje hlavný riadiaci modul AndamBox a jeden snímač na meranie teploty. Riadiaci modul sa pripája na jednosmerný zdroj napätia 24 V a zapája do lokálnej siete pomocou eternetového rozhrania.

icontrol2.jpg

Zapojenie AndamBoxu

Na meranie teploty existuje samostatný vstup, na ktorý treba zapojiť teplomer (alebo aj viacero teplomerov). Takýto teplomer možno využiť na meranie izbovej či vonkajšej teploty, teploty vody vo vykurovacom okruhu, teplôt vstupného a výstupného prúdenia v rekuperátore atď.

icontrol3.jpg

Teplomer

Na vstupy zariadenia môžeme pripojiť rôzne snímače, ako aj detektory dymu, otvorenia okna, dverí atď.

Na výstupy môžu byť pripojené zariadenia, ktoré sa majú ovládať prostredníctvom AndamBoxu, napr. ovládací vstup kotla z termostatu, vonkajšie osvetlenie, garážová brána alebo aj komplexné viacstupňové ovládanie vykurovania prostredníctvom tepelného čerpadla, solárnych článkov a plynového kotla.

Po mechanickom zapojení sa na počítači spustí konzola, ktorá automaticky deteguje všetky AndamBoxy pripojené do rovnakej lokálnej siete.

Po vybraní konkrétneho AndamBoxu sa k nemu používateľ pripojí po zadaní hesla a následne je vyzvaný na zadanie základných nastavení. Potom možno pristúpiť k nastaveniu internej logiky.

V základnej výbave AndamBox obsahuje nainštalovanú elementárnu súpravu virtuálnych zariadení, pri ktorých existuje predpoklad, že budú užitočné pre veľkú časť používateľov. Z nich možno zložiť pomerne pokročilú logiku ovládania.

icontrol4.jpg

Príklad zapojenia systému

Na pokročilejšie ovládanie alebo aj na komfortnejšie používanie je pripravená súprava tzv. pluginov, ktoré sa dajú bezplatne doinštalovať a môžu rozšíriť funkcionalitu o ďalšie možnosti ovládania, napr. ovládanie krokového motora cez CANBUS, ovládanie vzdialeného modulu Xbee, ako aj čisto virtuálnych zariadení, ako je ekvitermické ovládanie vykurovania alebo riadenie rovnomerného rozloženia záťaže pri veľkých strojoch (napr. kompresory, motory v priemysle).

icontrol5.jpg

Ovládanie prostredníctvom mobilného zariadenia

icontrol6.jpg

Ovládanie prostredníctvom mobilného zariadenia

icontrol7.jpg

Ovládanie prostredníctvom mobilného zariadenia

Súčasný stav projektu?

Projekt sa v súčasnosti nachádza vo fáze, keď je vývoj z väčšej časti ukončený, prebieha stabilizácia kódu a testovanie. Čo sa týka hardvérovej časti, existuje niekoľko prototypov zariadenia vrátane rozširovacích modulov (analógových aj digitálnych).

Na úspešné uvedenie produktu to, samozrejme, nestačí, treba zabezpečiť výrobu, a to v dostatočnom množstve, aby bola rentabilná, resp. aby bolo možné produkt dodávať za prijateľnú cenu. Preto bola spustená kampaň prostredníctvom platformy indiegogo.com.

Cieľom kampane je zabezpečiť dostatočný objem prostriedkov na spustenie výroby. Prispievatelia si v rámci kampane môžu kúpiť zariadenie v predstihu a za zvýhodnenú cenu. Pokiaľ sa kampaň skončí úspešne, teda budú objednané zariadenia v celkovej sume 70 000 USD, začne sa výroba a postupne sa budú zariadenia posielať zákazníkom (približne v marci 2015 podľa typu produktu). V opačnom prípade budú všetky príspevky na kampaň vrátené prispievateľom v plnej výške.

V prípade záujmu možno na projekt prispieť (a tým si zabezpečiť zariadenie v predstihu) prostredníctvom kampane na indiegogo.com. Príspevky (ako aj objednávky) sa dajú posielať prostredníctvom služby PayPal.

Kto je za tým?

Autormi projektu, ako aj myšlienky nového spôsobu ovládania sú Ferenc Lengyel a Kristián Tóth.

Tóth K.: „Rozmýšľali sme, akým spôsobom zjednodušiť ovládanie zariadení, pričom sme si uvedomili, že veľkú časť zariadení je možné ovládať jednoduchým zapnutím a vypnutím. Ostatné funkcie sa prirodzene nabaľovali na túto základnú myšlienku."

Lengyel F.: ,,Samozrejme, možnosti ovládania sú v súčasnosti vzdialené od pôvodnej myšlienky, ale základný dôraz je aj naďalej kladený na jednoduchosť - či už používania, alebo administrácie. "

Technická špecifikácia:

Rozmery: 105 × 48 × 160 mm
Hmotnosť: 750 g
Napájanie: 24 V
Priemerná spotreba: 2,5 W (100 mA)
Digitálne vstupy: oddelené optočlenom 8 × 24 V
Výstupy: 8× spínaných prostredníctvom relé pre záťaž 2 A
Nábehový čas: asi 20 sekúnd
Dĺžka kábla na tepelné senzory: max. 50 m
Dátové porty: 4× USB, 1× LAN

Pridať komentár