Predstavujeme slovenské startupy: INNCON

0
INNCON – Innovative Construction je startup, ktorého cieľom je priniesť inovácie na zefektívnenie a skvalitnenie technologických postupov v oblasti stavebníctva. Autorom nosnej myšlienky startupu je Dominik Dubecký, ktorý sa už počas druhého stupňa štúdia na Stavebnej fakulte TUKE zaoberal výskumom „horečnatej“ (horčíkovej) dosky, vytvorenej z domácich zdrojov. Počas výskumu a analýzy sa začal venovať aj sendvičovým panelom, tzv. SIP. Ich podstatu tvoria dve nosné dosky, medzi ktorými je umiestnená izolácia. Pri použití týchto panelov nemôže v zásade dôjsť k rozsiahlejšiemu narušeniu ani jednej z nosných dosiek. Autor preto začal uvažovať nad spôsobom, ako v prípade potreby dodatočne vytvárať otvory, resp. kanály vnútri hotovej steny bez porušenia povrchu konštrukcie. Prišiel s nápadom zariadenia na dodatočné vytváranie otvorov (kanálov) v konštrukcii, ktoré je v súčasnosti chránené platným úžitkovým vzorom. Autor sa venoval systémom SIP aj po nástupe na doktorandské štúdium, keď ich chcel ešte zlepšiť a doplniť do jednotlivých panelov aj systém vykurovania. Vtedy prišiel s nápadom, aby jedna z dosiek dokázala zároveň plniť aj vykurovaciu funkciu. Táto doska je v súčasnosti takisto chránená platným úžitkovým vzorom. Po prvotných testoch so zariadením a s inovatívnou doskou sa D. Dubecký preto rozhodol pre ďalší krok, ktorým je presadenie týchto nápadov na trhu. Za najvhodnejší začiatok považoval práve startup, a preto sa spolu s ďalším členom tímu Adriánom Ďurišom zúčastnili v súťaži Máš nápad? Prezentuj svoj startup!, organizovanej Startup centrom TUKE, kde uspeli. V súčasnosti pôsobia v Startup centre TUKE (Univerzitný vedecký park TECHNICOM) a tím sa rozšíril o tretieho člena Karola Urbána. Hlavný vývojový produkt startupu INNCON je inovatívna stavebná doska Comfywarm. Ide o dosku so zabudovaným infračerveným vykurovaním, ktorá súčasne plní konštrukčnú a vykurovaciu funkciu. Použitím dosky Comfywarm ako stavebného prvku možno dosiahnuť komfortné interiérové tep ...

Redakcia PCR

Všetky autorove články
startup

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať