Právnik radí: Zvýšenie minimálnej mzdy

Archív PCR
0
Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní 15. 10. 2014 schválila nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy na rok 2015. Toto nariadenie vlády nadobudne účinnosť od 1. januára 2015 a výrazným spôsobom zvyšuje minimálnu mzdu. Suma minimálnej mzdy na rok 2015 sa ustanovuje na 380,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a na 2,184 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom. V porovnaní so súčasnou minimálnou mzdou vo výške 352 eur mesačne je to o 28 eur mesačne viac, čo predstavuje nárast o 7,95 %. Hodinová mzda narastie zo súčasných 2,023 eura o 0,161 eura. Vláda uvádza, že cieľom takéhoto zvýšenia je zabezpečiť, aby suma minimálnej mzdy zamestnancovi garantovala vyšší čistý príjem, než predstavuje hranica rizika chudoby. Hranica rizika chudoby je definovaná ako 60 % mediánu národného ekvivalentného disponibilného príjmu. Tá je v súčasnosti v prípade jednočlennej domácnosti na úrovni 337 eur mesačne. Zmena minimálnej mzdy sama osebe nie je veľká, ale má vplyv na ďalšie mzdové nároky. Podľa § 120 ods. 4 Zákonníka práce je sadzba minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň náročnosti práce daná násobkom hodinovej minimálnej mzdy pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín alebo minimálnej mzdy v eurách za mesiac, ak ide o zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, a koeficientu minimálnej mzdy. To znamená, že minimálny mzdový nárok pri stupni náročnosti práce 1 bude 380 eur (nárast o 28 eur), pri stupni náročnosti práce 2 je to 456 eur (nárast o 33,6 eura), stupni náročnosti 3 je to 532 eur (nárast o 39,2 eura), stupni náročnosti 4 ide o 608 eur (nárast o 44,8 eura), stupni náročnosti 5 zasa 684 eur (nárast o 50,40 eura) a pri stupni náročnosti 6 až 760 eur (nárast o 56 eur).Nejde však len o jedinú zmenu, ktorá povedie k zvýšeniu mzdových nákladov zamestnávateľa. Minimálna mzda je totiž aj základom pre výpočet mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu. Zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať