Praktické pokusy v sieti Sigfox pre IoT

0
Sieť Sigfox je určená na komunikáciu zariadení IoT, pri ktorých netreba prenášať veľké objemy údajov, ale prioritou je skôr dlhá výdrž na batériu. Sieť Sigfox umožňuje preniesť v jednej správe maximálne 12 bajtov informačného obsahu a využíva prenosovú rýchlosť 100 bit/s, čiže ak počítame aj réžiu prenosového protokolu, na vyslanie 12 bajtov potrebuje približne 2 sekundy. Špecifiká siete Sigfox Technológia francúzskej spoločnosti Sigfox využíva komunikáciu s využitím UNB (Ultra Narrow Band) čiže veľmi úzkych frekvenčných kanálov a bunky tejto siete umožňujú pokryť oveľa väčšie územie než bázové stanice GSM. Sieť je budovaná na bunkovom princípe. Každá bunka má základňovú stanicu pokrývajúcu určitú oblasť. Dosah je pri priamej viditeľnosti približne 200 km, v členitejšom teréne 50 km a v urbanizovanej oblasti 2 – 10 km. Na komunikáciu sa využíva bezlicenčné frekvenčné pásmo, iné v Európe (868 MHz)  a iné v USA (902 MHz). Najvyšší povolený vysielací výkon je 25 mW. Prenosový protokol umožňuje prenášať len veľmi malé objemy dát a nie veľmi často. Jeden paket obsahuje iba 12 bajtov a koncové zariadenie by malo denne preniesť maximálne 140 paketov, čiže možno poslať správu raz za 10 minút. To predstavuje denný objem prenesených údajov 1680 bajtov. Limit počtu správ vyplýva z legislatívnych obmedzení. Komunikácia je optimalizovaná na odosielanie údajov z koncového zariadenia. Opačne, teda do zariadenia sa  predpokladá iba občasné prenášanie údajov, hlavne konfiguračných, prípadne potvrdenie prijatia vysielanej správy. Správa nemá predpísanú štruktúru, takže môže obsahovať čokoľvek. Na adresovanie zariadení sa využívajú interné identifikátory, akési sériové čísla, ktoré zrejme emituje nejaká certifikovaná autorita, a zariadenie alebo skupina zariadení sa zaregistruje u prevádzkovateľa pri aktivácii služby. Príjem správy nie je nijako garantovaný. Aby pravdepodobnosť jej prijatia bola čo najvyššia, správa sa vysiela trikrát, zakaždým na inej náhodne vybratej frekvencii. ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
Sigfox IoT

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať