Praktická kryptológia (11. časť): Twofish

0
V tomto článku sa začneme venovať ďalšiemu zo symetrických šifrovacích algoritmov, ktoré navrhol Bruce Schneier spolu so svojimi spolupracovníkmi. Ide o nelicencovaný algoritmus Twofish, ktorý bol podobne ako Blowfish vydaný v nepatentovanej forme s voľne šíriteľným zdrojovým kódom. Twofish sa spolu s ďalšími šifrovacími algoritmami zúčastnil na programe AES (1997) inštitútu NIST, ktorý, ako vieme, v závere uprednostnil algoritmus Rijndael. Napriek skutočnosti, že algoritmus Twofish nebol víťazom súťaže, je rovnako dobre použiteľný a doposiaľ nebol prelomený. Šifra patrila medzi piatich finalistov, pričom splnila všetky podmienky stanovené inštitútom. Šifra Twofish (schneier.com/academic/twofish) Šifra bola vo svojom základe vyvinutá s ohľadom na dodržanie troch základných princípov: 1. výkonnosť – zameriava sa na efektívne využitie výpočtových cyklov vtedajších, ale aj budúcich procesorov a celkovú optimalizáciu kódu pred jeho prekladom do binárnej podoby, 2. konzervatívnosť – odolnosť šifry proti známym, ale aj neznámym druhom útokov, čo malo byť zabezpečené použitím dlhodobo známych a hĺbkovo preskúmaných konštrukcií, ako bola a stále je základná Feistelova sieť, 3. jednoduchosť – použitie čo najjednoduchšej funkcie F s dostatočným počtom iterácií. Twofish je 128-bitová symetrická bloková šifra s variabilnou dĺžkou kľúča max. dĺžky 256 bitov (používaný na šifrovanie aj dešifrovanie). Používa 16 iterácií Feistelovej siete s bijektívnou funkciou F, ktorá obsahuje: a) štyri S boxy (8-bitový vstup/8-bitový výstup), ktoré sú závislé od kľúča – nelineárne substitučné boxy zostrojené pomocou dvoch fixných 8-bitových permutácií a kľúčového materiálu, S boxy sú odolné proti lineárnej aj diferenciálnej kryptoanalýze a zabezpečujú, že algoritmus nemá tzv. slabé kľúče, b) maticu Maximum Distance Separable (MDS) typu 4×4 v telese GF(28) zabezpečujúcu požadovanú difúziu – v princípe ide o lineárne mapovanie prvkov poľa a do poľa b produkujúce vektor prvkov a+b, ktorého ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články
kryptologia

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať