Praktická kryptológia: História – novovek a prvá svetová vojna

0
V tejto časti seriálu budeme pokračovať v prehľade histórie kryptológie. Zameriame sa na obdobie novoveku a 1. svetovej vojny, z ktorých vyberáme udalosti vedúce k uplatneniu ďalších významných pojmov súvisiacich s kryptografickými konštrukciami. Novovek (1492 – 1914) Anglický matematik Charles Babbage bol významnou osobnosťou kryptoanalýzy 19. storočia. Pokúsil sa skonštruovať analytický výpočtový stroj, ktorého činnosť bola založená na programovateľných inštrukciách. Na lúštenie polyalfabetického šifrového systému (Vigenère) s periodickým opakovaním hesla použil metódu predpokladaného slova. Jeho metódu analýzy vzdialenosti medzi opakovaniami (periódy) v šifrovanom texte a následnej redukcie na monoalfabetickú šifru zdokonalil Friedrich W. Kasisky (r. 1863). Polyalfabetická šifra s periodickým kľúčom sa tak stala použiteľnou iba v prípade, ak bol kľúč presne taký dlhý ako správa. Fleissner Von Wostrowitz v roku 1881 opísal  tzv. Fleissnerovu otočnú mriežku, ktorej postupným otáčaním o 90 stupňov realizoval transpozíciu textu. Šifra sa stala známou aj vďaka svetoznámemu spisovateľovi Julesovi Vernovi, ktorý ju použil v knihe Nový gróf Monte Christo, a takisto vďaka Arthurovi Conanovi Doylovi, ktorý v zbierke Návrat Sherlocka Holmesa opísal spôsob lúštenia jednoduchej zámeny. Fleissnerova otočná mriežka (zdroj: Wikimedia Commons) Holandský kryptológ Auguste Kerckhoffs (neskôr naturalizovaný Francúz) v roku 1883 vynašiel metódu rozlúštenia všeobecnej polyalfabetickej šifry s neperiodickým kľúčom, ak ten bol použitý niekoľkokrát. Jeho najvýznamnejšia práca, ktorá mala a stále má vplyv na vývoj kryptológie, je kniha La Cryptographie Militaire. V nej hľadá odpovede na praktické problémy súvisiace s používaním kryptológie najmä vo vojenskej oblasti. V knihe okrem iného definuje tzv. Kerckhoffove princípy, teda požiadavky, ktoré by sa mali klásť na kvalitný vojenský šifrovací systém. Ich voľný preklad do slovenčiny je nasledujúci: 1. Systém nesmie byť matematicky an ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články
kryptologia

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať