Image
18.11.2019 0 Comments

Pracovná ponuka: Systémový administrátor za 3800 € mesačne

Interné číslo 191003B
Názov pozície Systémový administrátor
Predpokladaná suma plnenia 3400 až 3800 € mesačne
Miesto plnenia Slovensko / Bratislava
Termín 01.11.2019 - 30.04.2020
Nástup na projekt 01.11.2019 - 01.12.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie 6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Druh spolupráce živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

POPIS POZÍCIE

 • administrácia aplikačných serverov
 • úzka spolupráca s vývojovým, implementačným, prevádzkovým a riadiacim tímom
 • spravovanie verzií balíkov a koordinácia ich prípravy na nasadenie
 • rozvíjanie a zlepšovanie procesov nasadzovania komponentov
 • identifikovanie a automatizovanie neefektívnych prevádzkových činností
 • po dohode a zapracovaní sa na projekte je spolupráca možná v čiastočnom OFF-SITE SETUPe: 1 deň za týždeň

POŽIADAVKY

 • min. 3-ročná projektová skúsenosť na pozícií Systémového administrátora a/alebo DevOps špecialistu
 • pokročilé skúsenosti s administráciou a konfiguráciou Aplikačných serverov (ideálne Tomcat)
 • pokročilé skúsenosti s repository systémami (ideálne Git)
 • pokročilé skúsenosti s administráciou Linux based prostredí cez konzolu
 • znalosti a skúsenosti s databázami (Mongo DB, PostgreSQL, MySQL)
 • skúsenosti s kontajnerizovanými (ideálne Docker) riešeniami
 • skúsenosti s administráciou sietí a riešením bezpečnosti
 • skúsenosti s monitorovacími nástrojmi (Prometheus, Grafana, Zabbix,...)
 • veľkou výhodou: skúsenosti s programovaním v aspoň jednom z jazykov: Java, C#, Python, Perl, SQL, Go
 • výhodou: pokročilé skúsenosti so skriptovaním
 • výhodou: znalosť DevOps princípov
 • skúsenosti s CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery)
 • skúsenosti s continuous integration nástrojmi (Bamboo, Jenkins, Travis, Gitlab, Circle CI,...)
 • výhodou: skúsenosti s Ansible
 • výhodou: skúsenosti s Kubernetes
 • výhodou: skúsenosti s Docker Swarm
 • výhodou: skúsenosti s platformou Splunk
 • výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)
 • výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...)
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • analytické myslenie
 • tímový hráč

JAZYKOVÉ ZNALOSTI / STUPEŇ

 • anglický jazyk - konverzačne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Pracovné ponuky

Pracovná Ponuka: KANBAN Agile PM za 5200 € mesačne

12.12.2019 10:44

Interné číslo 191125B Názov pozície KANBAN Agile PM Predpokladaná suma plnenia 4700 až 5200 € mesačne Miesto plnenia Slovensko / Bratislava Termín 07.01.2020 - 30.06.2020 ...

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: SCRUM Master za 7500 € mesačne

12.12.2019 10:42

Interné číslo 191125A Názov pozície SCRUM Master Predpokladaná suma plnenia 7000 až 7500 € mesačne Miesto plnenia Rakúsko / Viedeň Termín 02.12.2019 - 02.12.2020 Nástup na pro ...

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: Oracle DB administrátor za 5400 € mesačne

12.12.2019 10:34

nterné číslo 191122D Názov pozície Oracle DB administrátor Predpokladaná suma plnenia 4900 až 5400 € mesačne Miesto plnenia Slovensko / Bratislava Termín 07.01.2020 - 07.07.2020 ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Hackkosice_2020

Najnovšie videá