Image
1.8.2017 0 Comments

Pracovná ponuka: SCALA Programátor za 6000 € mesačne

Názov pozície    SCALA Programátor
Predpokladaná suma plnenia    4800 až 6000 € mesačne
Miesto plnenia                 Slovensko / Bratislava / Off-site
Termín                 17.07.2017 - 17.01.2018
Nástup na projekt          17.07.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie   6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Druh spolupráce              živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 •     vývoj v jazyku SCALA (SCAlable LAnguage)
 •     spolupráca na prevratnom inovatívnom riešení v danom segmente
 •     [reactive/functional] vývoj back-end časti systému v SCALA
 •     spolupráca v rámci agilného (SK + EN) tímu v zložení: back-end (SCALA) programátori, front-end (JS) programátori, SCRUM Master
 •     spolupráca s front-end tímom (AngularJS)
 •     po zapracovaní sa na projekte je možná spolupráca v SETUPe: 3 dni/týžden ON-SITE + 2 dni/týždeň OFF-SITE (podľa dohody na projekte)

Požiadavky

 •     min. 1-ročná aktívna skúsenosť s programovaním v SCALA alebo inom funkčnom programovacom jazyku (Haskell, Erlang, Clojure,...)
 •     znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 •     znalosť princípov funkčného programovania
 •     skúsenosti s framework-om Play
 •     skúsenosti s toolkit-om Akka
 •     znalosť relačných databáz
 •     skúsenosti s Oracle DB
 •     znalosť SQL
 •     skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...)
 •     výhodou: skúsenosti s testovacími framework-ami (ScalaTest, JUnit, Cucumber)
 •     výhodou: skúsenosti s Node.js
 •     výhodou: znalosť a používanie návrhových a architektonických vzorov/konceptov/štýlov
 •     výhodou: skúsenosti s framework-om Apache Hadoop
 •     výhodou: skúsenosti s Big Data technológiami (Hadoop, Flume, Spark, Hive, Impala, ...)
 •     výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)
 •     výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...)
 •     výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins)
 •     zodpovednosť
 •     komunikatívnosť
 •     samostatné a tvorivé myslenie
 •     analytické myslenie
 •     tímový hráč

Jazykové znalosti / stupeň

    Anglický jazyk - Konverzačne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Autor: Redakcia

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: SCRUM Master za 5500 € mesačne

07.02.2018 10:01

Interné číslo 180118B Názov pozície SCRUM Master Predpokladaná suma plnenia 4800 až 5500 € mesačne Miesto plnenia ...

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: Jr. Network Admin za 3500 € mesačne

07.02.2018 09:56

Interné číslo 180122A Názov pozície Jr. Network Admin Predpokladaná suma plnenia 3000 až 3500 € mesačne Miesto plnenia ...

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: Jr. Aplikačný Analytik/Admin za 3500 € mesačne

07.02.2018 09:53

Interné číslo 180122B Názov pozície Jr. Aplikačný Analytik/Admin Predpokladaná suma plnenia 3000 až 3500 € mesačne Miesto plnenia ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

PC forum button

Najnovšie videá