Image
15.11.2018 0 Comments

Pracovná ponuka: Perl Programátor za 5200 € mesačne

Interné číslo: 180914A
Názov pozície: Perl Programátor
Predpokladaná suma plnenia: 4700 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia: Slovensko / Bratislava
Termín: 15.11.2018 - 15.11.2019
Nástup na projekt: 15.11.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie: 12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Druh spolupráce: živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 •     vývoj na strane back-end-u v technológii Perl
 •     rozširovanie funkcionality existujucej back-end časti systému
 •     vývoj je postavený na princípe DDD (Domain-Driven Design)
 •     spolupráca v rámci agilného tímu v zložení: 5-6 back-end senior programátori, 1 team leader (SCRUM Master)
 •     komunikácia medzi network deamons prebieha asynchrónne a paralelne
 •     aplikované/implementované sú:
 •     štandardné CPAN moduly (XML, NYTProf, DBI, JSON::XS)
 •     vlastné moduly na komunikáciu s protokolmi/rozhraniami Net::AMQP (RabbitMQ), IO::Poll, IO::Socket,
 •     spolupráca s front-end tímom v rámci integrácie s back-end-om

Požiadavky

 •     min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s back-end programovaním v Perl-e
 •     skúsenosti s modulmi/knižnicami CPAN
 •     znalosť SQL (ideálne skúsenosti s MS SQL Server 2015)
 •     skúsenosti s MS SQL/MySQL DB
 •     znalosť PHP
 •     znalosť XML
 •     znalosť JSON
 •     skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...)
 •     výhodou: skúsenosti s message broker-om RabbitMQ
 •     výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)
 •     výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...)
 •     výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins)
 •     výhodou: skúsenosti s distribúciou Linux-u CentOS
 •     výhodou: skúsenosti s platformou SaltStack
 •     výhodou: znalosť konceptu DDD (Domain-Driven Design)
 •     výhodou: skúsenosti s PostgreSQL
 •     zodpovednosť
 •     komunikatívnosť
 •     samostatné a tvorivé myslenie
 •     analytické myslenie
 •     tímový hráč

Jazykové znalosti / stupeň

    Anglický jazyk - Základy

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Autor: Redakcia

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: Web Guru F-E Programátor za 4600 € mesačne

31.12.2018 13:44

Interné číslo 181212B Názov pozície Web Guru F-E Programátor Predpokladaná suma plnenia 3800 až 4600 € mesačne Miesto plnenia ...

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: SCRUM Master za 5500 € mesačne

31.12.2018 13:42

Interné číslo 181212A Názov pozície SCRUM Master Predpokladaná suma plnenia 4800 až 5500 € mesačne Miesto plnenia ...

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: Blockchain Python Programátor za 4300 € mesačne

31.12.2018 13:39

Interné číslo 181211A Názov pozície Blockchain Python Programátor Predpokladaná suma plnenia 3800 až 4300 € mesačne Miesto plnenia ...

q

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Najnovšie videáPC forum button