Pracovná ponuka: OPERATIONS ADMIN za 5000 € mesačne

Pracovné ponuky
0

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného (Dev) Operations administrátora na zaujímavý, dlhodobý OFF-SITE projekt pre TELCO sektor

Interné číslo 200514B
Názov pozície ⚙️ Operations Admin
Predpokladaná suma plnenia 4400 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia Slovensko / Off-site
Termín 01.06.2020 - 31.12.2020
Nástup na projekt 01.06.2020 - 01.07.2020 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie 7 mesiacov s možnosťou predĺženia

 

POPIS POZÍCIE

 • zodpovednosť za tvorbu, udržiavanie a zlepšovanie infraštruktúry podľa DevOps princípov
 • participácia na projektoch v oblasti IaaS (Infrastructure as a Service) a privátnych cloudových riešení 
 • automatizácia a vykonávanie Operations & Maintenance úloh, práca na next generation type infraštruktúry "infrastructure as a code"
  • automatizované buildovanie releasov a release manažment na prostrediach
  • performance tuning
  • kontainerizácia
  • konfigurácia
  • troubleshooting
 • správa infraštruktúry a zefektívňovanie využitia jej zdrojov
 • identifikácia, riešenie a delegácia vzniknutých incidentov a problémov
 • spolupráca pri riešení incidentov s internými členmi ostatných tímov v medzinárodnom prostredí
 • zodpovednosť za zabezpečenie výmeny HW, opravy diskových polí či technickej podpory (notebook, nastavenie VPN,...)
 • komunikácia s klientom ohľadom identifikácie a riešenia vzniknutých incidentov
 • On-Call support rotujúci v tíme
 • komunikácia (v anglickom jazyku) s členmi medzinárodného (prevažne SK) tímu a interným zákazníkom
 • možnosť občasného (1x za 3-4 mesiace) cestovania na workshopy v rámci Európy
 • spolupráca na projekte v režime OFF-SITE s občasným cestovaním do Bratislavy podľa dohody
 • dlhodobá spolupráca v režime kvartálneho predlžovania objednávok

POŽIADAVKY

 • min. 3-ročná prax na pozícii Aplikačného a/alebo Systémového administrátora
 • min. 1-ročné skúsenosti s automatizáciou infraštruktúry a konfiguračným manažmentom
 • pokročilé znalosti skriptovania (a/alebo programovania) v Bash alebo Python
 • skúsenosti s nástrojmi pre automatizáciu a konfiguráciu infraštruktúry (Chef, Ansible, Puppet, Terraform…)
 • skúsenosti s distribuovaným produkčným prostredím
 • skúsenosti s administráciou OpenStack, Openshift, Docker a Kubernetes
 • pokročilá znalosť Linux-based systémov (výhodou: Ubuntu a/alebo CentOS)
 • skúsenosti s cloudovými platformami (napr. Private Cloud, AWS, Azure,...)
 • skúsenosti s administráciou a troubleshooting-om sietí
 • skúsenosti s údržbou a administráciou fyzických serverov (baremetal)
   
 • výhodou: znalosť SQL
 • výhodou: skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN,...)
   
 • chuť učiť sa nové veci
 • zodpovednosť

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať