Image
17.5.2019 0 Comments

Pracovná ponuka: Middle JAVA backend programátor za 5200 € mesačne

Interné číslo

190502A

Názov pozície

Middle JAVA backend programátor

Predpokladaná suma plnenia

4700 až 5200 € mesačne

Miesto plnenia

Slovensko / Bratislava

Termín

15.05.2019 - 15.02.2020

Nástup na projekt

15.05.2019 alebo dohodou, full-time, on-site

Dĺžka alokácie

9 mesiacov s možnosťou predĺženia

Druh spolupráce

živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

POPIS POZÍCIE

 • dlhodobá spolupráca na rozvoji (primárne) backend funkcionality (portálového) produkčného riešenia v oblasti TELCO
 • kooperácia v jednom z agilných tímov o veľkosti cca. 10 programátorov
 • rozvoj funkcionality (budúceho európskeho) riešenia
 • analýza prichádzajúcich defektov a ich samostatné riešenie
 • tvorba webových služieb
 • analýza a odstraňovanie nedostatkov SW riešenia v oblasti škálovateľnosti, výkonnosti, dostupnosti a bezpečnosti
 • testovanie a dokumentovanie zdrojového kódu a konfigurácie

POŽIADAVKY

 • min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s objektovo orientovaným programovaním v JAVA-e
 • znalosť JAVA Aplikačných Serverov (Tomcat)
 • znalosť používania (výhodou: konfigurovania) Spring-u
 • znalosť Hibernate (anotácie, konfiguračné XML, HQL, ...)
 • znalosť SQL
 • skúsenosti s dátovym modelovaním v rámci RDBMS
 • znalosť technológie JSON
 • skúsenosti s používaním Web Services REST/SOAP (výhodou: tvorba/konfigurácia)
 • skúsenosti s používaním framework-u JUnit
 • znalosť niektorého z repository systémov GIT/SNV/CVS/...
 • znalosť niektorého z project-tracking systémov JIRA/Redmine/Open Project/...
 • znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins)
 • výhodou: znalosť platformy Apache Solr
 • výhodou: znalosť engine-u Thymeleaf alebo JSP vrátane EL (JSP Expression Language)
 • výhodou: znalosť vývoja v rámci portálu Liferay (JSR 168/JSR 286 compliant portlets, extensions, hooks, themes)
 • výhodou: znalosť technológie Maven (konfigurácia, zakladanie projektu, riešenie konfliktov,...)
 • výhodou: skúsenosti s Linux-om
 • výhodou: skúsenosti z TELCO sektora
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: Aplikačný (2nd level) administrátor za 4000 € mesačne

17.05.2019 10:30

Interné číslo 190404A Názov pozície Aplikačný (2nd level) administrátor Predpokladaná suma plnenia 3500 až 4000 € mesačne Miesto plne ...

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: Angular 5 programátor za 4800 € mesačne

17.05.2019 10:27

Interné číslo 190423A Názov pozície Angular 5 programátor Predpokladaná suma plnenia 4200 až 4800 € mesačne Miesto plnenia ...

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: Angular programátor za 4600 € mesačne

17.05.2019 10:23

Interné číslo 190423B Názov pozície Angular programátor Predpokladaná suma plnenia 4000 až 4600 € mesačne Miesto plnenia ...

q

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

SWAN_062019

Najnovšie videáPC forum button