Image
19.9.2019 0 Comments

Pracovná ponuka: Liferay JAVA programátor za 5500 € mesačne

Interné číslo 190916B
Názov pozície Liferay JAVA programátor
Predpokladaná suma plnenia 4800 až 5500 € mesačne
Miesto plnenia Slovensko / Bratislava
Termín 04.11.2019 - 04.11.2020
Nástup na projekt 04.11.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie 12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Druh spolupráce živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

POPIS POZÍCIE

 • kooperácia na vývoji inovatívnych webových a mobilných e-banking riešení
 • identifikácia a opravovanie chýb spojených s migráciou na vyššiu verziu Liferay 7+
 • eliminácia produkčných chýb spojených s nasadzovaním a behom Liferay riešenia
 • identifikácia možných rizík pri migrácii z Enterprise Liferay 6+ verzie na Community Liferay 7+ verziu
 • pomoc pri príprave migračného scenára z aktuálneho na vyššiu verziu Liferay
 • implementácia Liferay úloh/vylepšení z backlogu spoločnosti
 • spolupráca v rámci agilného tímu v oblasti JAVA front-end, middleware a web portletov

POŽIADAVKY

 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • dobrá znalosť vývoja v rámci portálu Liferay (JSR 168/JSR 286 compliant portlets, extensions, hooks, themes)
 • skúsenosti s nasadzovaním Liferay riešenia do produkčného prostredia (ideálne verzia 7, ale skúsenosti aj s verziou 6 sú tiež vítané)
 • skúsenosti s Liferay systémom bežiacom na produkčnom prostredí pre web portal s 300 000+ návštevníkmi
 • skúsenosti s identifikovaním a riešením hĺbkových Liferay Core funkcionalít (patching, security,...)
 • min. 3 ročné skúsenosti s programovaním v JAVE
 • znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Singleton, Strategy, MVC, ...)
 • znalosť HTML, CCS, Javascript/jQuery
 • znalosť SQL a DB princípov
 • skúsenosti s JBoss AS
 • znalosť XML
 • skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP)
 • znalosť Git-u alebo iného repository systému
 • výhodou: skúsenosti s migráciou Liferay systémov na vyššie verzie (ideálne 6+ => 7+)
 • výhodou: skúsenosti s Liferay 7 CE
 • výhodou: skúsenosti so Spring-om
 • výhodou: skúsenosti s Hibernate
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

JAZYKOVÉ ZNALOSTI / STUPEŇ

 • anglický jazyk - základy

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Pracovné ponuky

Pracovná Ponuka: KANBAN Agile PM za 5200 € mesačne

12.12.2019 10:44

Interné číslo 191125B Názov pozície KANBAN Agile PM Predpokladaná suma plnenia 4700 až 5200 € mesačne Miesto plnenia Slovensko / Bratislava Termín 07.01.2020 - 30.06.2020 ...

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: SCRUM Master za 7500 € mesačne

12.12.2019 10:42

Interné číslo 191125A Názov pozície SCRUM Master Predpokladaná suma plnenia 7000 až 7500 € mesačne Miesto plnenia Rakúsko / Viedeň Termín 02.12.2019 - 02.12.2020 Nástup na pro ...

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: Oracle DB administrátor za 5400 € mesačne

12.12.2019 10:34

nterné číslo 191122D Názov pozície Oracle DB administrátor Predpokladaná suma plnenia 4900 až 5400 € mesačne Miesto plnenia Slovensko / Bratislava Termín 07.01.2020 - 07.07.2020 ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Hackkosice_2020

Najnovšie videá