Image
16.5.2017 0 Comments

Pracovná ponuka: JS Front-End programátor za 5200 € mesačne

Názov pozície             JS Front-End Programátor
Predpokladaná suma plnenia             4600 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia            Slovensko / Bratislava
Termín           02.04.2018 - 02.04.2019
Nástup na projekt       02.04.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie            12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Druh spolupráce         živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Popis pozície

 • vývoj na strane front-end-u v technológii Javascript (Javascript ES6: ReactJS, Immutable.js)
 • vývoj front-end časti systému na zelenej lúke
 • spolupráca v rámci agilného tímu v zložení: 4 senior programátori, 1 team leader (SCRUM Master)
 • spolupráca s back-end tímom (JAVA) v rámci integrácie s front-end-om

Požiadavky

 • min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s niektorými JS framework-ami (ReactJS / Immutable.js / AngularJS)
 • znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • výborná znalosť HTML5
 • výborná znalosť CSS (LESS, Sass)
 • znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP)
 • znalosť princípov Javascript ECMAScript (ES6)
 • znalosť SQL
 • skúsenosti s MySQL/PostgreSQL
 • skúsenosti s in-memory DB Redis
 • skúsenosti s vývojom na projekte/och, kde server-side bol naprogramovaný v JAVA-e
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...)
 • výhodou: znalosť JAVA framework-u Spring (Spring Boot)
 • výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)
 • výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...)
 • výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins)
 • výhodou: skúsenosti s distribúciou Linux-u CentOS
 • výhodou: skúsenosti s platformou SaltStack
 • výhodou: znalosť konceptu DDD (Domain-Driven Design)
 • výhodou: znalosť konceptu MVC architektúry
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
 • analytické myslenie
 • tímový hráč

Jazykové znalosti / stupeň

 • Anglický jazyk - Základy

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Autor: Redakcia

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: TURBO ReactJS Programátor za 5000 € mesačne

20.02.2018 10:24

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného TURBO [:-)] ReactJS programátora na zaujímavý projekt pre oblasť telco v Bratislave. Interné číslo ...

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: BRUTAL PHP Programátor za 4100 € mesačne

20.02.2018 10:23

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného BRUTAL [:)] PHP programátora na zaujímavý projekt pre oblasť telco v Bratislave. Interné číslo 180216A Názov pozície ...

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: BRUTAL JAVA Programátor za 7000 € mesačne

20.02.2018 09:55

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme veľmi skúseného, šikovného a flexibilného senior programátora na pozíciu BRUTAL [:)] JAVA Programátor na zaujímavý projekt v Bratislave. Interné číslo ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

PC forum button

Najnovšie videá