Image
15.3.2019 0 Comments

Pracovná ponuka: JS Front-End Programátor za 5500 € mesačne

Interné číslo

190220C

Názov pozície

JS Front-End Programátor

Predpokladaná suma plnenia

5000 až 5500 € mesačne

Miesto plnenia

Slovensko / Bratislava

Termín

18.03.2019 - 18.03.2020

Nástup na projekt

18.03.2019 alebo dohodou, full-time, on-site

Dĺžka alokácie

12 mesiacov s možnosťou predĺženia

Druh spolupráce

živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

POPIS POZÍCIE

 • vývoj na strane front-end-u v technológii Javascript (Javascript ES6: ReactJS, Immutable.js)
 • vývoj front-end časti systému
 • spolupráca v rámci agilného tímu v zložení: 4-5 senior programátori, 1 team leader (SCRUM Master)
 • spolupráca s back-end tímom (JAVA) v rámci integrácie s front-end-om

POŽIADAVKY

 • min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s niektorými JS framework-ami (ReactJS / Immutable.js / AngularJS)
 • znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • výborná znalosť HTML5
 • výborná znalosť CSS (LESS, Sass)
 • znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP)
 • znalosť princípov Javascript ECMAScript (ES6)
 • znalosť SQL
 • skúsenosti s MySQL/PostgreSQL
 • skúsenosti s in-memory DB Redis
 • znalosť JAVA framework-u Spring (Spring Boot)
 • skúsenosti s vývojom na projekte/och, kde server-side bol naprogramovaný v JAVA-e
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...)
 • výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)
 • výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...)
 • výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins)
 • výhodou: skúsenosti s distribúciou Linux-u CentOS
 • výhodou: skúsenosti s platformou SaltStack
 • výhodou: znalosť konceptu DDD (Domain-Driven Design)
 • výhodou: znalosť konceptu MVC architektúry
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
 • analytické myslenie
 • tímový hráč

JAZYKOVÉ ZNALOSTI / STUPEŇ

 • Anglický jazyk - Základy

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: Senior C++ programátor za 5000 € mesačne

10.04.2019 10:03

Interné číslo 190401C Názov pozície Senior C++ programátor Predpokladaná suma plnenia 4400 až 5000 € mesačne Miesto plnenia ...

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: Test manažér za 5800 € mesačne

10.04.2019 10:01

Interné číslo 190401B Názov pozície Test manažér Predpokladaná suma plnenia 5400 až 5800 € mesačne Miesto plnenia ...

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: Test analytik za 4800 € mesačne

10.04.2019 10:00

Interné číslo 190401A Názov pozície Test analytik Predpokladaná suma plnenia 4300 až 4800 € mesačne Miesto plnenia ...

q

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

FORPSI 042019

Najnovšie videá

IXPO 2019


PC forum button