Image
19.9.2019 0 Comments

Pracovná ponuka: IT architekt za 6000 € mesačne

Interné číslo 190917D
Názov pozície IT architekt
Predpokladaná suma plnenia 5500 až 6000 € mesačne
Miesto plnenia Slovensko / Bratislava
Termín 01.10.2019 - 01.04.2020
Nástup na projekt 01.10.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie 6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Druh spolupráce živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

POPIS POZÍCIE

 • zodpovednosť za návrh architektúry integračnej platformy v implementácii B2B, B2C prístupov 
 • zabezpečenie prepojenia medzi business požiadavkami a návrhom riešenia aplikácie
 • vedenie a koučing developerov a špecialistov počas návrhového procesu
 • pochopenie interných a externých business požiadaviek
 • zabezpečovanie neustálych analýz nad existujúcou aplikáciou a infraštruktúrou
 • agilné riadenie tímu postaveného na metodológii SCRUM
 • zodpovednosť za code reviews
 • zastrešovanie a príprava všetkých aktivít agilného projektového riadenia postaveného na metodológii SCRUM
 • systematický and pragmatický prístup  pri "meraní kvality" softwérového riešenia ukazateľmi NFR
 • vedenie a delegovanie jednotlivých zodpovedností na developerov a špecialistov s cieľom zabezpečiť ukončenie projektu v rámci definovaného časového rámca

POŽIADAVKY

 • min. 4-ročná praktická skúsenosť s navrhovaním Web API architektúry, webových aplikácii, WPF aplikácií, services (micro-services)
 • výborná znalosť C# .NET 4.5+, Web API, WPF
 • znalosť princípov objektovo orientovaného programovania, dátového modelu, návrhových vzorov
 • znalosť a praktická skúsenosť v navrhovaní dátabázového modelu a optimalizácie dát 
 • znalosť a praktická skúsenosť Windows architektúry pri návrhu a vývoji softvérového riešenia (networking, registry, event viewer, accounts & permissions management, Windows policies, PowerShell and WMI scripting)
 • výhodou: znalosť behaviorálneho prístupu k vývoju (Gherkin, SpecFlow)
 • výhodou: skúsenosti s SCM, CI & Dev Ops: Atlassian stack (BitBucket, JIRA, Confluence …), Jenkins, SonarQube
 • výhodou: skúsenosti s Big Data a Cloud technológiami (Docker, Spark, Kafka, Redis, ...)
 • výhodou: znalosť Java, Spring Boot
 • výhodou: skúsenosti s programovaním v JS (Angular 4+, Reactive, mobile client development)

JAZYKOVÉ ZNALOSTI / STUPEŇ

 • anglický jazyk - konverzačne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: Test manažér za 5800 € mesačne

19.09.2019 11:03

Interné číslo 190917C Názov pozície Test manažér Predpokladaná suma plnenia 5400 až 5800 € mesačne Miesto plnenia Slovensko / Bratislava Termín 01.10.2019 - 31.01.2020 Nástup ...

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: Senior tester za 4000 € mesačne

19.09.2019 11:02

Interné číslo 190917B Názov pozície Senior tester Predpokladaná suma plnenia 3500 až 4000 € mesačne Miesto plnenia Slovensko / Bratislava Termín 01.10.2019 - 31.01.2020 ...

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: Business analytik za 5200 € mesačne

19.09.2019 11:01

Interné číslo 190917A Názov pozície Business analytik Predpokladaná suma plnenia 4500 až 5200 € mesačne Miesto plnenia Slovensko / Bratislava Termín 01.10.2019 - 31.01.2020 ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

ITAPA_2019

Najnovšie videá

Dgitalna medicina
MANDAYIT 2019