Image
12.12.2018 0 Comments

Pracovná ponuka: ICT/Business Analytik za 5700 € mesačne

Interné číslo

181203B

Názov pozície

ICT/Business Analytik

Predpokladaná suma plnenia

5200 až 5700 € mesačne

Miesto plnenia

Slovensko / Bratislava / Off-site

Termín

07.01.2019 - 07.04.2019

Nástup na projekt

07.01.2019 alebo dohodou, part-time, on-site / off-site

Dĺžka alokácie

3 mesiace s možnosťou predĺženia

Druh spolupráce

živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

POPIS POZÍCIE

 • príprava IT funkčnej špecifikácie k jednotlivým novým business požiadavkám na základe ktorej bude prebiehať vývoj (WebMethods, JavaScript Framework, IBM platforma)
 • komunikácia medzi business oddelením a vývojom
 • zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia systémov zákazníka
 • mapovanie procesov na dátový model
 • integrácia systémov cez web services na úrovni mapovania dát (atribúty na vstupe/výstupe)
 • komunikácia s vývojovými IT tímami pre správne pochopenie aktuálnych riešení banky
 • vytváranie a dokumentovanie procesných tokov
 • tvorba analytickej dokumentácie a výstupov
 • po zapracovaní (on-site) sa na projekte a dohode je možná spolupráca v režime off-site

POŽIADAVKY

 • min. 4-ročné skúsenosti s činnosťou ICT/Business analytika
 • znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek
 • skúsenosti s SQL (Oracle)
 • skúsenosti s UML
 • skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories ideálne v agilnom prostredí
 • silné organizačné a analytické zručnosti
 • všeobecný prehľad v bankovej resp. finančnej oblasti
 • schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu
 • otvorenosť novým nápadom a víziam
 • schopnosť individuálnej i tímovej práce
 • proaktívny prístup
 • prezentačné zručnosti

JAZYKOVÉ ZNALOSTI / STUPEŇ

 • Anglický jazyk - Konverzačne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: Web Guru F-E Programátor za 4600 € mesačne

31.12.2018 13:44

Interné číslo 181212B Názov pozície Web Guru F-E Programátor Predpokladaná suma plnenia 3800 až 4600 € mesačne Miesto plnenia ...

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: SCRUM Master za 5500 € mesačne

31.12.2018 13:42

Interné číslo 181212A Názov pozície SCRUM Master Predpokladaná suma plnenia 4800 až 5500 € mesačne Miesto plnenia ...

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: Blockchain Python Programátor za 4300 € mesačne

31.12.2018 13:39

Interné číslo 181211A Názov pozície Blockchain Python Programátor Predpokladaná suma plnenia 3800 až 4300 € mesačne Miesto plnenia ...

q

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Najnovšie videáPC forum button