Image
9.4.2019 0 Comments

Pracovná ponuka: ICT Analytik za 5400 € mesačne

Interné číslo

190213B

Názov pozície

ICT Analytik

Predpokladaná suma plnenia

4800 až 5400 € mesačne

Miesto plnenia

Slovensko / Bratislava

Termín

15.04.2019 - 15.10.2019

Nástup na projekt

15.04.2019 - 01.06.2019 ASAP alebo dohodou, full-time, on-site

Dĺžka alokácie

6 mesiacov s možnosťou predĺženia

Druh spolupráce

živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

POPIS POZÍCIE

 • analytická spolupraca na implementácií bankového štandardu PSD2 - RTS
 • komunikácia medzi business oddelením a vývojom
 • podpora vývojového tímu počas vývojovej fázy analýzou funkčných požiadaviek a ich dokumentovaním
 • spolupráca v agilnom tíme v bankovom prostredí
 • zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka
 • vytváranie potrebných User Stories, Use Cases, Epics, Themes, Process Flows
 • tvorba analytickej dokumentácie a výstupov
 • príprava funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek
 • transformácia funkčných požiadaviek
 • poskytovanie konzultačnej podpory internému tímu

POŽIADAVKY

 • min. 3-ročné skúsenosti s činnosťou ICT analytika,
 • všeobecný prehľad v bankovej resp. finančnej oblasti
 • analytické zručnosti a skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories, ideálne v agilnom prostredí
 • praktická znalosť UML
 • znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby užívateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek
 • výborné komunikačné (slovom i písomom) schopnosti v anglickom jazyku a schopnosť profesionálne interagovať s manažérmi a expertmi v jednotlivých oblastiach SW vývoja
 • znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN)
 • skúsenosti s používaním nástroja Enterprise Architect (alebo iného modelovacieho nástroja)
 • skúsenosti s používaním niektorého Project Tracking systému (JIRA, Redmine, ...)
 • výhodou: skúsenosti v bankovom sektore
 • silné organizačné, negociačné a analytické zručnosti
 • schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu
 • otvorený novým nápadom a víziam
 • schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene
 • proaktívny prístup
 • prezentačné zručnosti

JAZYKOVÉ ZNALOSTI / STUPEŇ

 • Anglický jazyk - Konverzačne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: Senior C++ programátor za 5000 € mesačne

10.04.2019 10:03

Interné číslo 190401C Názov pozície Senior C++ programátor Predpokladaná suma plnenia 4400 až 5000 € mesačne Miesto plnenia ...

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: Test manažér za 5800 € mesačne

10.04.2019 10:01

Interné číslo 190401B Názov pozície Test manažér Predpokladaná suma plnenia 5400 až 5800 € mesačne Miesto plnenia ...

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: Test analytik za 4800 € mesačne

10.04.2019 10:00

Interné číslo 190401A Názov pozície Test analytik Predpokladaná suma plnenia 4300 až 4800 € mesačne Miesto plnenia ...

q

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

FORPSI 042019

Najnovšie videá

IXPO 2019


PC forum button