Image
15.3.2019 0 Comments

Pracovná ponuka: C++ programátor za 4900 € mesačne

Interné číslo

190227B

Názov pozície

C++ programátor

Predpokladaná suma plnenia

4500 až 4900 € mesačne

Miesto plnenia

Slovensko / Bratislava

Termín

18.03.2019 - 18.01.2020

Nástup na projekt

18.03.2019 alebo dohodou, full-time, on-site

Dĺžka alokácie

10 mesiacov s možnosťou predĺženia

Druh spolupráce

živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

POPIS POZÍCIE

 • kooperácia na vývoji produktov a komponentov využívaných na dokumentovanie a identifikáciu leteckých dát
 • kooperácia na vývoji novej generácie riešenia/produktu, ktorý pomáha leteckým autoritám publikovať LIP (leteckú informačnú príručku) potrebnú pre výmenu leteckých informácií, ktoré su nevyhnutné pre leteckú prevádzku
 • optimalizácia kódu a návrh nových SW riešení s cieľom posunúť produkt na novú architektonickú/programátorskú úroveň
 • riešenie pokrýva:
  • identifikáciu a update zmenených leteckých informácií na základe zmien v DB
  • editovanie a vytváranie záznamov v leteckej príručke
  • publikovanie leteckej príručky v rôznych formátoch (PDF, HTML, ...)
  • podporu pre vydávanie leteckých obežníkov
 • pridávanie novej funkcionality v pravidelných release-och
 • údržba kódu a bugfixing
 • tvorba a údržba build-ov
 • tvorba špecifikácie
 • tvorba programátorskej dokumentácie
 • finálny produkt je plugin-om do Adobe Framemaker-a
 • architektúra riešenia: klient-server
 • web server = Tomcat
 • klient riešenia je postavený primárne na C++/CLI s využitím C# a VB

POŽIADAVKY

 • min. 3-ročná prax s programovaním v C++
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • znalosť C++ 11 alebo C++ 14
 • skúsenosti s C++/CLI
 • znalosť UML
 • chuť posunúť existujúce SW riěšenie na novú kvalitnejšiu úroveň architektúry a vývoja
 • výhodou: skúsenosti s vývojom v .NET (C#, VB)
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • schopnosť navrhovať inovatívne riešenia
 • zodpovednosť

JAZYKOVÉ ZNALOSTI / STUPEŇ

 • Anglický jazyk - Konverzačne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: Senior integračný tester [#automated] za 4000 € mesačne

15.03.2019 12:18

Interné číslo 190314A Názov pozície Senior integračný tester [#automated] Predpokladaná suma plnenia 3500 až 4000 € mesačne Miesto pl ...

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: .NET Full-Stack programátor za 4700 € mesačne

15.03.2019 12:16

Interné číslo 190312B Názov pozície .NET Full-Stack programátor Predpokladaná suma plnenia 4200 až 4700 € mesačne Miesto plnenia ...

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: BI/DWH programátor za 4400 € mesačne

15.03.2019 12:13

Interné číslo 190313A Názov pozície BI/DWH programátor Predpokladaná suma plnenia 3800 až 4400 € mesačne Miesto plnenia ...

q

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

SWIFT 5_032019

Najnovšie videá

IT medzi paragrafmi


PC forum button