Pracovná ponuka: MS Dynamics CRM programátor za 6200 € mesačne

Pracovné ponuky
0
Interné číslo 200120B
Názov pozície MS Dynamics CRM programátor
Predpokladaná suma plnenia 5800 až 6200 € mesačne
Miesto plnenia Slovensko / Bratislava
Termín 10.02.2020 - 10.01.2021
Nástup na projekt 10.02.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie 11 mesiacov s možnosťou predĺženia

POPIS POZÍCIE

 • analýza, vývoj, testovanie a implementácia rozsiahleho MS Dynamics 365 CRM riešenia
 • návrh a konzultácie nového riešenia
 • spolupráca pri funkčnom rozširovaní ale taktiež pri výraznom modifikovaní existujúceho CRM riešenia v oblasti MS Dynamics 365 F&O
 • spolupráca v tíme o veľkosti cca. 6 developerov
 • štart projektu (OnBoading - 2 týždne) v Nemecku (Ulm), následne pokračovanie na projekte zo Slovenska 
 • po zapracovaní možnosť spolupráce v kombinovanom SETUPe (3-4 dni/týždeň on-site a 1-2 dni/týždeň off-site)

POŽIADAVKY

 • min. 4-ročné aktívne skúsenosti s vývojom Microsoft Dynamics Finance & Operations CRM aplikácií/riešení
 • skúsenosti s vývojom v prostrediach MS Dynamics AX 4.0, MS Dynamics AX 2012 R3
 • znalosť programovacieho jazyka X++ (MS Dynamics 2012 AX)
 • výborná znalosť ASP. NET MVC
 • znalosť IDE MS Visual Studio
 • skúsenosti s návrhom a úpravou architektúry CRM riešení
 • schopnosť rýchlo sa zorientovať a identifikovať chyby vo veľkom CRM riešení
 • skúsenosti s návrhom worflow-ov a ich implementáciou v MS Dynamics CRM
 • skúsenosti s TFS
 • výhodou: skúsenosti s web develompmentom:
  • znalosť HTML
  • znalosť CSS
  • skúsenosti s JavaScript-om/jQuery (ideálne znalosť JS framework-ov)
 • analytické myslenie
 • komunikačné a prezentačné zručnosti
 • schopnosť inovovať a navrhovať alternatívne riešenia
 • tímový hráč

JAZYKOVÉ ZNALOSTI / STUPEŇ

 • anglický jazyk - aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár