Image
17.5.2019 0 Comments

Pracovná ponuka: Angular programátor za 4600 € mesačne

Interné číslo

190423B

Názov pozície

Angular programátor

Predpokladaná suma plnenia

4000 až 4600 € mesačne

Miesto plnenia

Slovensko / Bratislava

Termín

01.05.2019 - 01.11.2019

Nástup na projekt

01.05.2019 alebo dohodou, full-time, on-site

Dĺžka alokácie

6 mesiacov s možnosťou predĺženia

Druh spolupráce

živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

POPIS POZÍCIE

 • spolupráca na vývoji riešenia z oblasti telekomunikácií
 • migrácia aplikácie z AngularJS na Angular4+, nová aplikácia (Greenfield) - možnosť spolupodielať sa na architektúre riešenia, výberu technológie  
 • implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie
 • spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia
 • agilná metóda vývoja - SAFe (Scaled Agile Framework)
 • možnosť zahraničných pracovných ciest (projektové stretnutia s tímom vo Švajčiarsku, cca. 1x za 2 mesiace) 

POŽIADAVKY

 • min. 2-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácií
 • výborná znalosť Angular 4+/AngularJS
 • výborná znalosť HTML5, CSS (LESS)
 • výborná znalosť JavaScript-u
 • výborná znalosť TypeScript-u
 • znalosť RxJS
 • znalosť Git-u alebo iného repository systému (Bitbucket)
 • znalosť automatizovaného testovania (Scenarioo, Jasmine + Karma Unit Tests, Protractor e2e Tests)
 • znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)
 • výhodou: znalosti z oblasti continuous integration (Jenkins, Gradle)
 • výhodou: znalosti z oblasti kontainerizácie (Kubernetes, Docker, CloudFoundry)
 • výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)
 • výhodou: znalosť IntelliJ, npm
 • výhodou: znalosť programovacieho jazyka Java
 • výhodou: skúsenosti so projektami distribuovanými v medzinárodných tímoch (Slovensko, Švajčiarsko)
 • výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

JAZYKOVÉ ZNALOSTI / STUPEŇ

 • anglický jazyk - aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: C#/Unity programátor za 4000 € mesačne

12.07.2019 09:40

Interné číslo 190704A Názov pozície C#/Unity programátor Predpokladaná suma plnenia 3700 až 4000 € mesačne Miesto plnenia Slovensko / Bratislava Termín 15.07.2019 - 15.07.2020 ...

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: SRE (Site Reliability Engineering) špecialista za 5000 € mesačne

12.07.2019 09:39

Interné číslo 190708A Názov pozície ⚙️ SRE (Site Reliability Engineering) špecialista Predpokladaná suma plnenia 4500 až 5000 € mesačne Miesto plnenia Slovensko / Bratislava T ...

Pracovné ponuky

Pracovná ponuka: Middle Java front-end programátor za 5200 € mesačne

12.07.2019 09:34

Interné číslo 190703A Názov pozície Middle Java front-end programátor Predpokladaná suma plnenia 4500 až 5200 € mesačne Miesto plnenia Slovensko / Bratislava Termín 15.07.2019 - ...

q

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

eFocus_2019

Najnovšie videá