Práca s objektmi v PDF

Archív NXT
0
Editácia súborov PDF je bežná požiadavka v kancelárii, rovnako aj extrakcia dát. PDF Transformer+ je pripravený poskytnúť používateľovi potrebné funkcie na to, aby mohol vyňať z dokumentu akýkoľvek objekt. Podľa vzoru bežných programov na prácu s textami sa zameriava na vyňatie dát niekoľkými spôsobmi, samozrejme, s dôrazom na zachovanie formátovacích značiek. Prvý spôsob je označenie textu. Ten sa môže nachádzať v odseku, tabuľke alebo v kombinácii s obrázkom. Z kontextového menu vyberiete položku na skopírovanie textu a takto dostanete textový výber do schránky systému. Druhý spôsob je skopírovanie obsahu v podobe obrázka. Medzi textovým kopírovaním a kopírovaním výberu myšou sa prepína automaticky. Stačí kliknúť na voľný priestor a potiahnuť výber myši na zvolenú oblasť. Ideálne je to vtedy, ak potrebujete vybrať ukážku dokumentu alebo jeho časti iným používateľom bez toho, aby ste im umožnili prístup k celému dokumentu. Vhodné je to aj vtedy, keď nie je žiaduce, aby ostatní dostali kompletne vyňatú stranu z dokumentu vo formáte PDF. Pokročilejšia je možnosť skopírovať vybraný text. Pozor si treba dať na oblasť výberu. Ak je tvorená voľným výberom ako pri predchádzajúcom výbere na skopírovanie obrázka, nemusíte obsiahnuť celý text. Do výberu je zahrnutá len ohraničená oblasť, čiže dokážete vybrať hoci aj len polovicu slova. Preto treba oblasť vybrať s dôrazom na obsah, aby ste neprišli o časť textov. Na druhej strane práve v tomto je silná stránka výberu, pretože ho viete presne zacieliť na jednotlivé znaky. Najužitočnejšia možnosť je kopírovanie tabuliek. Zachová sa väčšina ich formátovania, takže v priebehu krátkej chvíle máte vstupné dáta do excelovskej tabuľky. Zachovajú sa typy písma aj ohraničenia buniek, no treba počítať s dodatočnými korekciami. Väčšinu práce však vykoná program a tento spôsob je rýchlejší ako používanie exportu dokumentu do formátu Excelu. Ideálne je kopírovanie obrázkov formou označenia, no dokážete kliknutím označiť výber vloženého obr ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať