Image
10.5.2018 0 Comments

Požiadavky na moderné systémy ERP

Nevyhnutnosť agility a schopnosti operatívne reagovať na trendy v biznise a výkyvy trhu nasmerovala klasické špecializované riešenia ERP do slepej uličky. Východiskom je nový trend nazývaný postmoderné ERP na báze flexibilných cloudových technológií.

Kľúčový subsystém IT podpory biznisu je vo väčšine firiem ERP (Enterprise Resource Planning) čiže riadenie podnikových zdrojov umožňujúce správu a koordináciu všetkých zdrojov, pracovísk a funkcií sféry biznisu prostredníctvom zdieľaných dátových úložísk. IT je rýchlo sa rozvíjajúci odbor, takže systémy ERP viac-menej pružne reagujú na nové trendy v IT, ako je cloud computing, in-memory computing, IoT, veľké dáta a v poslednom čase aj umelá inteligencia. Paralelne tieto systémy reagujú na potreby čoraz dynamickejšieho biznisu vyžadujúceho mobilitu a podklady na manažérske rozhodovanie v takmer reálnom čase.

Očakávania

Zákazníci požadujú spoľahlivé a integrované riešenia, no s oveľa väčšou flexibilitou, aby ich firmy boli schopné pružne reagovať na meniace sa obchodné požiadavky. Súčasné implementácie ERP nezmiznú zo scény za jednu noc, musia sa prispôsobiť, napríklad tým, že najmenej pružné moduly budú nielen redizajnované či nahradené cloudovými službami, ale zmení sa aj ich postavenie v architektúre systému.

Technologické predpoklady

Pred niekoľkými rokmi sa začala v podnikovej informatike takzvaná polovodičová revolúcia. Ceny pamätí RAM a polovodičových diskov, ktoré sú rádovo rýchlejšie než klasické mechanické disky, poklesli, takže sa tieto disky začali používať v serveroch a úložných systémoch. Všetky subsystémy podnikovej ekonomiky využívajú databázy a tie sú na polovodičovom disku oveľa rýchlejšie. Samozrejme, polovodičové disky sú stále podstatne drahšie než klasické, takže nahradili alebo doplnili len časť inštalovanej kapacity. Je to výzva pre systémy ERP, aby diferencovali údaje podľa toho, ako často sa využívajú, a frekventovane využívané dáta presunuli na rýchle polovodičové disky. Samozrejme, ak používate moderné polovodičové disky, dôjde k zrýchleniu aj v prípade, ak využívate staršie aplikácie ERP. Postará sa o to interný riadiaci softvér úložísk, ktorý bude bloky dát ukladať na rôzne typy médií podľa toho, ako často sa k nim pristupuje, ak tento proces bude manažovať vyššia vrstva, či už databázový a analytický server, ktorý systém ERP využíva, prípadne aj ERP middleware. Na tejto úrovni už netreba analyzovať dátový tok a odhadovať frekvenciu prístupu k jednotlivým záznamom, tieto systémy to presne vedia. Napríklad v analytických viacdimenzionálnych databázach sa obrovské tabuľky faktov pravdepodobne do polovodičovej sekcie úložného priestoru nezmestia, no neustále intenzívne využívané tabuľky dimenzií áno a bolo by chybou neumiestniť ich do najrýchlejšej pamäte.

Zvyšovanie kapacity RAM viedlo k rozvoju in-memory systémov, pri ktorých sú všetky alebo aspoň frekventovane využívané údaje umiestnené v operačnej pamäti, ktorá je ešte podstatne rýchlejšia než polovodičové disky. V mnohých firmách to viedlo k úvahe, že ak si kúpia moderný server alebo si v cloude prenajmú virtuálny server s polovodičovými diskami a veľkou kapacitou pamäte, môžu odložiť inováciu ERP, pretože existujúci systém pobeží v novom hardvérovom prostredí rýchlejšie. Takéto improvizované riešenie, samozrejme, nemôže konkurovať natívnym in-memory systémom ERP. Napríklad platforma SAP HANA poskytuje nové úrovne výkonnosti, analýzy sú nie 10 alebo 100-krát rýchlejšie, ale dosť často aj 1000-krát rýchlejšie a v špecifických prípadoch až 10 000-krát rýchlejšie. Ak sú všetky subsystémy zapojené do zberu, predspracovania údajov, analýz a generovania reportov vyvážené, priblížime sa k požadovanej méte mať výsledky analýz v (takmer) reálnom čase.

ERP v cloude

Výkonné servery a rýchle úložné riešenia umožňujú nielen zrýchliť existujúce systémy, ale takisto využívať najmodernejšie riešenia umožňujúce spracovanie neštruktúrovaných údajov zo systémov IoT a analyzovať ich s využitím neurónových sietí a iných mechanizmov strojového učenia a umelej inteligencie. Takéto servery sú však veľmi drahé, takže kúpiť ich za predpokladu, že sa budú využívať iba nárazovo, je veľký luxus. Riešením je využiť ERP v cloude, kde si môžete prenajať toľko výpočtovej a úložnej kapacity, koľko potrebujete, a to len na nevyhnutne potrebný čas. Tieto riešenia prijímajú zákazníci veľmi pozitívne, pretože znamenajú nulové alebo takmer nulové investičné náklady a nižšie prevádzkové náklady v porovnaní s tradičnou infraštruktúrou a tradičnými modelmi licencovania. Cloudové riešenia ERP umožňujú výrobným a obchodným firmám, bankám, telekomunikačným operátorom a pod. zvládnuť spracovanie a analýzy obrovského množstva údajov. Tieto firmy môžu následne profitovať zo zjednodušenia a inovácie ich vnútorných procesov, dátových modelov a často aj niektorých vrstiev architektúry ich informačných systémov. Všetko so všetkým súvisí a hlavne vo výrobných a logistických firmách dochádza k masívnemu nástupu internetu vecí, predovšetkým množstva pripojených senzorov a akčných členov, čo v praxi znamená náročnejšiu údržbu hardvérovej infraštruktúry. Systémy ERP využívajúce heuristiku a strojové učenie umožňujú procesy údržby riešiť proaktívne a transparentnejšie plánovať.

Harmonizácia ERP s biznisom

Moderné systémy ERP napriek určitej unifikácii vyplývajúcej zo štandardizácie kľúčových procesov umožňujú čoraz väčšiu mieru prispôsobenia. Trendom sa stalo búranie bariér medzi jednotlivými organizačnými zložkami firiem, pretože procesy vo väčšine prípadov prebiehajú naprieč oddeleniami. Veľká výzva je efektívne spracovanie veľkého množstva údajov. Koncepciu prísne štruktúrovaných dátových skladov dopĺňajú, prípadne aj nahrádzajú takzvané „dátové jazerá“, určené na ukladanie obrovského množstva štruktúrovaných aj neštruktúrovaných údajov. Výskumné a vývojové oddelenia dodávateľov ERP sa snažia nad heterogénnymi a neštruktúrovanými dátovými jazerami vytvoriť systémy, ktoré z údajov dokážu vyťažiť informácie, a to aj z takých údajov, ktoré ešte v súčasnosti nedokážeme efektívne spracovať. Umelá inteligencia sa snaží nájsť súvislosti, o ktorých zatiaľ nikto ani netuší, a vyhľadať užitočné informácie.

Kľúčová požiadavka súvisiaca s variabilitou je samoobslužnosť. Ak manažéri potrebujú nový typ analýzy alebo reportu, chcú si model navrhnúť sami, a nie čakať, kým sa nad nimi zľutuje niekto z IT oddelenia. Dynamický biznis vyžaduje mať možnosť robiť rýchle zmeny v nastaveniach a funkciách ERP podľa aktuálnych potrieb, a to jednoducho a intuitívne. Nemáme na mysli len prispôsobenie toho, čo sa zobrazí na pracovných obrazovkách, ale aj prispôsobenie a nastavenie funkcií systému.

Čoraz častejšie sa využíva takzvané dvojvrstvové ERP, kde dcérske firmy, prípadne pobočky nemusia mať rovnaké ERP ako matka. Prináša to väčšiu možnosť flexibility pre menšie organizačné zložky, ktoré môžu systém lokálne prispôsobiť svojim špecifickým potrebám.

ERP v procese digitálnej transformácie

Digitálna transformácia a prechod na koncepciu Industry 4.0 či Logistika 2.0 si nevyhnutne vyžaduje aj transformáciu IT podpory biznisu. Nezaobídete sa bez inteligentných systémov ERP využívajúcich sofistikované technológie strojového učenia a prediktívnej analýzy. Treba si uvedomiť, že pri digitálnej transformácii ERP nie je jeden z cieľov transformácie, ale prostriedok na jej dosiahnutie. Umelá inteligencia na úrovni plánovania podnikových zdrojov umožní firmám optimalizovať prevádzkový model a podnikové procesy. Tieto procesy sa budú výrazne transformovať, pretože riešenia na báze umelej inteligencie preberú od ľudí vykonávanie rutinných riadiacich a organizačných úloh a budú do určitej miery za nich aj rozhodovať. Keď aplikácie vezmú na seba rutinnú prácu a ľudia sa budú môcť viac venovať kreatívnej činnosti, bude to v konečnom dôsledku znamenať významnú konkurenčnú výhodu a prínos k zníženiu prevádzkových nákladov a udržaniu konkurencieschopnosti. Preto implementácia takýchto riešení napriek vysokým investičným nákladom bude mať u exekutívy zelenú. Navyše, ako sme už v tomto článku spomenuli, pri ERP všetko so všetkým súvisí a vysoké investičné náklady sa dajú rozpustiť v čase využívaním cloudových riešení.

Ľuboslav Lacko

 

 

ERP

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

ITPro

Made in Slovakia: Predstavujeme zaujímavé inovácie

12.02.2020 14:55

Lepšia obec 2 O projekte Lepšia obec sme už informovali pred rokom. Odvtedy sa projekt rozvinul a pribudla k nemu aj mobilná aplikácia, uľahčujúca obyvateľom komunikáciu s mestským úradom. Cieľom pro ...

ITPro

Python / 4. časť: Efektívny lovec

12.02.2020 14:41

Reťazce (str) Reťazce (strings) patria medzi tzv. zložené (compound) dátové typy, a to z dôvodu, že obsahujú viacero menších prvkov – konkrétne znakov (characters), ktoré zoskupujú do jedného celku. O ...

ITPro

Stealth Falcon: Doposiaľ neznámy backdoor kradne dáta na Blízkom východe

30.12.2019 14:18

Počuli ste už niekedy o skupine útočníkov Stealth Falcon? Prvýkrát sa o nej verejne hovorilo ešte v roku 2012 a jej hlavnými cieľmi sú politickí aktivisti a novinári na Blízkom východe. Odvtedy sa vša ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

itSMF 2020

Najnovšie videá