Poradňa IT experta

2

Máme vo firme Office 365 na bežné úlohy ako pošta, úprava dokumentov atď. Ako inak ho ešte možno využiť, hlavne čo sa týka tímovej spolupráce?

Na tímovú spoluprácu odporúčame využívať najmä službu Microsoft Teams, ktorá spája všetko potrebné do zdieľaného pracovného priestoru. Môžete v ňom vytvárať prístupové práva, zdieľať súbory a pracovať s firemnými aplikáciami, absolvovať online schôdze a webové konferencie, spolupracovať na súboroch so vstavanými aplikáciami služieb Office 365 a pridávať aplikácie tretích strán. Služba Microsoft Teams je súčasťou vybraných licencií balíka Office 365.

Riešime centrálne ukladanie a zvažujeme, či ísť do cloudu, kúpiť si menší server, alebo nám bude stačiť NAS. Aké sú výhody a nevýhody týchto riešení pri ukladaní údajov? Kedy je nevyhnutné alebo výhodné hybridné riešenie?

Na centrálne ukladanie údajov v menšej firme je cloud vhodné riešenie. Špecializovaná cloudová služba – ako v prípade GAMO Drive – zabezpečí uloženie vašich údajov a zároveň vykoná aj synchronizáciu údajov na všetky zariadenia používateľa – počítač, mobil, tablet, prípadne domáci počítač. Súbory sú tak automaticky zálohované a dostupné na všetkých zariadeniach. Okrem toho môžete definovať politiku zdieľania adresárov medzi pracovnými skupinami alebo jednotlivcami s určením prístupových práv.
Ak centrálnym ukladaním údajov myslíte zdieľaný adresár na NAS, do cloudu má zmysel robiť aspoň zálohu údajov. V prípade poruchy zariadenia NAS budete mať dáta chránené práve zálohou v cloude. Zálohovanie sa vykonáva na pozadí a bez zásahu používateľov. Ďalšia možnosť, ako centrálne ukladať údaje, je kúpa menšieho servera. Ten by však mal spĺňať kritériá spoľahlivosti a dostupnosti údajov. Menšie servery majú výraznejšie obmedzenia, napríklad nemusia umožňovať redundanciu istých prvkov, čo má vplyv na dostupnosť pri výskyte poruchy. Aj tu platí, že údaje zo servera treba zálohovať, vhodná voľba je opäť cloud.

Čo je privátny cloud a ako by sme ho mohli využiť my ako malá firma?

Privátny cloud je v podstate dedikovaný hardvér v dátovom centre, ktorý je určený len pre konkrétneho zákazníka. Uvedený hardvér nepoužíva nikto iný, takže celá výpočtová kapacita je vyhradená len pre daného zákazníka. Privátny cloud je však vo všeobecnosti drahšie riešenie než public cloud. Použitie privátneho cloudu sa vyžaduje najmä v prípadoch s osobitými požiadavkami na výpočtovú funkčnosť servera, napríklad pri riešeniach virtuálnych desktopov vyžadujúcich maximálny grafický výkon, ktorý im bežné virtualizačné nástroje nedokážu poskytnúť. Pre menšiu firmu sa určite viac oplatí public cloud. Je rovnako spoľahlivý a bezpečný ako ten privátny, navyše z finančného hľadiska je cenovo efektívnejší a umožňuje pružne meniť výpočtové kapacity.

Máme vo firme dôležité dáta, niektoré majú charakter osobných alebo citlivých údajov, iné sú kritické pre biznis. Ako ich máme čo najlepšie chrániť?

Treba klasifikovať dáta, s ktorými vo firme pracujete. Ideálne je priradiť každej skupine dát jej hodnotu pre biznis, odhadnúť dosah v prípade porušenia ochrany dát a pravdepodobnosť výskytu takéhoto ohrozenia. Na základe výsledkov takejto analýzy rizík odporúčame zaviesť a formalizovať bezpečnostné, organizačné a technické opatrenia – kto a ako môže s dátami pracovať tak, aby bola zaručená jednotná interpretácia postupov, ich dodržiavanie a následná kontrola. Toto je tá ľahšia časť úspešnej ochrany firemných dát. Podstatné je, aby sa zásady správneho používania firemných dát implementovali do života firmy. Odporúčame zvoliť správnu formu edukácie a komunikácie smerom k zamestnancom tak, aby ste si vytvorili tzv. ľudský firewall. Z pohľadu bezpečnosti sa totiž za najväčšie riziko všeobecne považuje človek.

Ľubomír Kopáček, GAMO a.s.

Všetky autorove články
poradna IT

2 komentáre

Sledovana aktivita cudzou osobou. reakcia na: Poradňa IT experta

12.9.2019 14:09
Zdravim chcem sa spýtať je nejaký spôsob ako zistím či je môj notebook hacknuty alebo sledovaný cudzou osobou.
Ďakujem
Reagovať

RE: Sledovana aktivita cudzou osobou. reakcia na: Sledovana aktivita cudzou osobou.

12.9.2019 19:09
Vypni ho z netu, zo siete a vyber batériu. Nikým sledovaný nebude, jedine tvojimi očami :)
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať