ACER_09_SWIFT5 ACER_09_SWIFT5 ACER_09_SWIFT5 Advertisement

Pokročilé tipy, ako fotiť zrkadlovkou

0
Ste začiatočník s vážnym záujmom naučiť sa fotiť čo najlepšie zábery, pokročilý amatér, prípadne ste dosiaľ fotili mobilom a chcete sa posunúť na vyššiu métu, a tak ste sa rozhodli fotiť zrkadlovkou. Aby ste dokázali naplno využiť možnosti tohto typu fotoaparátu, treba poznať, ako funguje. Potom pri kreatívnej tvorbe dokážete profitovať z výhod a budete vedieť eliminovať nevýhody vyplývajúce z konštrukčného princípu. Článok je koncipovaný tak, že každom odporúčaní je vysvetlený aj technický princíp. Ako funguje zrkadlovka? Základný princíp fungovania digitálnej zrkadlovky, nazývanej aj DSLR (Digital Single Lens Reflex), vysvetlíme na zjednodušenej schéme. V niektorých odporúčaniach potom túto principiálnu schému rozvinieme do podrobnejších detailov. Principiálna schéma zrkadlovky (zdroj: Wikipédia) Zrkadlo (2) je v pracovnej polohe umiestnené pod uhlom 45 stupňov, aby pri zatvorenej uzávierke (3) odrážalo svetelné lúče prechádzajúce cez objektív (1) nahor, na matnicu (5) v hľadáčiku. Pentagonálny hranol (7) alebo ekvivalentná sústava zrkadiel zabezpečí, aby obraz, ktorý cez hľadáčik pozorujete, nebol výškovo ani stranovo prevrátený. V okamihu expozície sa zrkadlo sklopí nahor, uzávierka sa otvorí a fotografovaná scenéria sa premietne na snímač (4). Ten nasníma obraz, uzávierka sa zavrie a zrkadlo sklopí naspäť. Výhodou takejto konštrukcie je zreteľný a pri svetelných objektívoch aj jasný obraz v hľadáčiku, pretože je zobrazovaný na optickom princípe. Avšak, nakoľko počas expozície je zrkadlo priklopené na matnicu Z tohoto popisu zároveň vyplýva, že počas exponovania je zrkadlo v hornej polohe priklopené na matnicu hľadáčika, takže vtedy v hľadáčiku snímanú scénu nevidíte. 1. Pokiaľ možno používajte statív alebo aspoň monopod Existuje zaužívané pravidlo, že doba expozície by mala byť kratšia ako prevrátená hodnota ohniskovej vzdialenosti, teda pri objektíve s ohniskovou vzdialenosťou 50 mm by mal byť čas uzávierky kratší než 1/50 s, pri 300 mm teleobjektíve zas ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
fotoaparat zrkadlovka fotografovanie objektív

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať