Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Pohľad právnika na optimalizáciu podnikových aplikácií

0
Prečo by sa právnik vôbec mal vyjadrovať k optimalizácii podnikových aplikácií? Napríklad aj preto, že náklady na vývoj a optimalizáciu kvalitnej aplikácie môžu byť nižšie ako výška pokút a sankcií hroziacich za porušenie zákonných noriem. Pokúsime sa preto vyzdvihnúť tie zákonné obmedzenia, ktoré svojou povahou môžu ovplyvniť optimalizáciu podnikových aplikácií. Spracúva aplikácia osobné údaje? Definícia osobných údajov podľa smernice obsahuje štyri základné prvky: akákoľvek informácia; týkajúca sa; určenej alebo určiteľnej; fyzickej osoby. (1) Povedzme, že podniková aplikácia vyhodnocuje najbližšiu pozíciu podnikových vozidiel k objednávke a šetrí tým náklady a čas potrebné na vyzdvihnutie objednávky. Spoločnosti ide o sledovanie vozidiel a nie vodičov. Avšak na základe knihy jázd, ktorú pre spoločnosť vedie tretia osoba, ktorá nemá prístup k aplikácii, je možné ku každému vozidlu priradiť konkrétneho vodiča v daný pracovný deň. Spracúva teda podniková aplikácia osobné údaje? Áno, pretože spoločnosť má možnosť použitím primeraného úsilia fyzické osoby identifikovať pomocou knihy jázd. „Nie je rozhodujúce, či spoločnosť má záujem na spracúvaní osobných údajov, ale či s použitím primeraného úsilia má možnosť určitú fyzickú osobu identifikovať, a to aj nepriamo s použitím určitého kľúča – napr. knihy jázd. “ Je IP adresa osobný údaj? Európsky súdny dvor už v minulosti konštatoval (2), že dynamická IP adresa je osobným údajom. Povedzme, že podniková aplikácia umožňuje zamestnanom vzdialený prístup do pracovného prostredia zo súkromného počítača. Zamestnanec sa do systému prihlási pomocou emailu, hesla a kódu. Popri tom podniková aplikácia rozpozná domácku IP adresu. V tomto prípade je IP adresa (spolu s inými údajmi) osobným údajom, nakoľko spoločnosť vie prihláseného zamestnanca identifikovať. Čo však v prípade, kedy podniková aplikácia vie rozpoznať IP domáceho počítača zamestnanca, avšak nevie k nemu priradiť žiadne iné údaje, na základe ktorých by sa dal id ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať