Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Podmienky poskytnutia dotácie na Elektromobily sú zverejnené !

0

Ministerstvo hospodárstva včera zverejnilo dlho očakávané podmienky poskytnutia dotácie na kúpu elektromobilov.

Na nákup nového vozidla s čisto elektrickým pohonom bude možné získať príspevok 8 000,- eur, v prípade plug-in hybridného vozidla to bude 5 000,- eur.

O dotáciu môžu požiadať fyzické osoby, podnikatelia aj verejná správa.

Maximálna obstarávacia cena vozidla, na ktoré bude možné získať dotáciu, je 50 000 eur s DPH.

Vozidlo môže byť dovezené aj zo zahraničia, pre všetky vozidlá však platí že musí ísť o nové vozidlo ktoré nebolo dosiaľ registrované v SR ani v inej krajine.

Prvé žiadosti bude možné podať 17. decembra a celkovo je na podporu nákupu určených päť miliónov eur. Všetky informácie bude možné nájsť na špeciálnej stránke www.chcemelektromobil.sk. Na tejto stránke bude možné od 11.12.2019 vyplniť formulár online elektronickej registrácie pre záujemcov o dotáciu, pričom žiadateľovi bude obratom doručený jedinečný kód, pod ktorým bude ďalej evidovaný a zarezervuje sa mu tým výška požadovanej dotácie. Rozhodujúci bude dátum a čas podania žiadosti. Vyhlasovateľom výzvy je Ministerstvo hospodárstva , jej administrátorom je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Rezort hospodárstva na podporu vyčlenil 5 miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Výzva je otvorená až do vyčerpania tejto sumy. Minister Žiga sa však už skôr vyjadril že v prípade veľkého záujmu môže byť táto suma navýšená.  Podpora sa bude poskytovať v súlade so zákonom o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR. Keďže ide o podporu priamo zo štátneho rozpočtu a nie z Recyklačného fondu ako v roku 2016, čerpanie je výrazne administratívne náročnejšie.

Napriek tomu že výzva bola zverejnená 18.11.2019, žiadosti bude možné podávať až po uplynutí zákonom stanovenej mesačnej lehoty, teda 17. 12. 2019. Vzhľadom na predpokladaný veľký záujem však bude online registrácia spustená už od 11.12.2019. Z bezpečnostných a technických dôvodov bude elektronická online registrácia možná iba v pracovných dňoch od 12:00 do 20:00 hod.

Zoznam vyhodnotených žiadostí sa bude priebežne zverejňovať a úspešní žiadatelia budú mať po podpise zmluvy 12 mesiacov na to, aby si auto kúpili a následne im štát refunduje dotáciu. Automobil budú musieť vlastniť minimálne dva roky a nie je možné využiť žiadnu formu leasingu.  Fyzická osoba nepodnikateľ a subjekty verejnej samosprávy budú mať možnosť získať podporu na maximálne jedno vozidlo, podnikateľov bude obmedzovať maximálna povolená výška dotácií od štátu v súlade s legislatívou EÚ. Ministerstvo plánuje ešte pred spustením elektronickej online registrácie pripraviť pre záujemcov informačné stretnutie. Miesto a čas bude možné nájsť na internetovej stránke ministerstva, ako aj na www.chcemelektromobil.sk .

Ministerstvo hospodárstva pokračuje aj v ďalšej podpore elektromobility. V najbližšej dobe vyhodnotí prvé kolo podpory výstavby siete nabíjacích staníc pre samosprávy a pripravuje aj jeho ďalšie pokračovanie. Rezort sa v súčasnosti nechystá využiť možnosť tzv. šrotovného, ani podporu ďalších alternatívnych palív.

Kompletné znenie výzvy aj prílohy si môžete stiahnuť tu : https://www.chcemelektromobil.sk/archiv

Zobrazit Galériu

René Hubinský

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať