Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Pilotný ročník výučby programovania pre Android v základnej škole úspešne ukončený

0

Posledná hodina v školskom roku 2015/2016 klasifikovaného predmetu programovanie pre Android v Základnej škole na Karpatskej ulici v Žiline. Na poslednej hodine prebehla prezentácia znalostí, na ktorú sa prišli okrem ďalších hostí pozrieť aj viceprimátor mesta Žilina Ing. Patrik Groma a prof. Robert Hudec zo Žilinskej univerzity.

20. 6. 2016 sa konala posledná hodina klasifikovaného predmetu programovanie pre Android v Základnej škole Karpatská v Žiline. Cieľom predmetu bolo overiť jeho vhodnosť už pre žiakov základných škôl, ako aj vyladenie učebných osnov a materiálov.

Klasifikovaný predmet programovanie pre Android je výsledkom spolupráce Občianskeho združenia HARPÚNA a Základnej školy Karpatská, ktorá sa začala podpisom memoranda o spolupráci začiatkom roka 2015.

Výučba sa začala v septembri školského roka 2015/2016 a trvala až do júna. Počas celého roka mali žiaci jednu hodinu programovania týždenne a zodpovedajúci rozsah domácich úloh. Okrem programovania sa žiaci učili aj odbornú slovnú zásobu tak, aby boli schopní pracovať s dokumentáciou v anglickom jazyku.

Plánovanú úroveň znalostí žiakov sa podarilo dosiahnuť – všetci absolventi zvládnu samostatne naprogramovať jednoduché aplikácie pre operačný systém Android a zároveň sa zdokonalili v práci s voľne dostupnými zdrojmi na internete, ktoré im pomôžu v ďalšom raste a aj pri riešení konkrétnych problémov v prípade, že sa rozhodnú v tvorbe aplikácií pokračovať.

Milé prekvapenie pri realizácii bolo to, že väčšinu absolventov tvorili dievčatá, ktoré boli aj medzi najúspešnejšími podľa záverečného hodnotenia predmetu. Celkový záujem o predmet prekonal očakávania organizátorov, pretože prevýšil kapacitné možnosti predmetu, dané najmä dostupnou infraštruktúrou školy a koeficientom počtu žiakov na učiteľa.

Predmet vyučoval profesionálny programátor z praxe, ktorý odovzdával deťom na výučbe svoje znalosti, ktoré nadobudol v reálnej programátorskej praxi, čo bolo pre deti výhodné, pretože vedel súvislosti vysvetliť aj v širšom kontexte.

Ing. Michal Hybský, predseda Občianskeho združenia HARPÚNA: „Pilotný ročník výučby hodnotíme ako úspešný. Napriek množstvu prekážok sa nám podarilo pripraviť pilotný projekt, kde sa naplno prejavili výhody partnerstva školy s mimovládnou organizáciou - kombinácia skúseností školy s flexibilitou a nadšením dobrovoľníkov pre dobrú vec. Do ďalších období máme pripravené ďalšie zaujímavé predmety a dúfame, že dopadnú aspoň rovnako úspešne ako spolupráca so ZŠ Karpatská.

„Z nášho pohľadu je dobré, že žiaci majú možnosť vyskúšať si pokročilejšie technické predmety, a aj v prípade, ak sa z nich nestanú programátori, znalosť základov tvorby softvéru sa im v živote môže zísť. Dôkazom spokojnosti s výučbou je aj fakt, že v nej budeme pokračovať aj v školskom roku 2016/2017,“ povedala Mgr. Eva Smolková, riaditeľka ZŠ Karpatská.

Android programovanie

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať