Image
10.11.2017 0 Comments

Philip Morris investuje do trvalo udržateľného rozvoja

Spoločnosť Philip Morris International (PMI) oznámila, že jej investície do trvalo udržateľného rozvoja presiahli niekoľko miliárd dolárov. Vrcholní predstavitelia už dlhodobo hovoria o transformácii cigaretového gigantu na firmu, ktorá chce byť lídrom v produkcií bezdymových výrobkov. Cieľom PMI je, jedného dňa, nahradiť cigarety bezdymovými výrobkami a ponúknuť tak miliónom ľudí, ktorí chcú pokračovať vo fajčení, lepšiu alternatívu.

V záujme dosiahnutia svojho cieľa bezdymovej budúcnosti, sa PMI pripojila v roku 2015 k programu OSN a sedemnástim cieľo[SP1] m udržateľného rozvoja. Každoročné dosiahnuté výsledky publikuje spoločnosť PMI v „Správe o trvalo udržateľnom rozvoji“, ktorá obsahuje investičné očakávania, alokáciu zdrojov a pokrok smerom k budúcnosti bez dymu.

 • Od roku 2008 PMI investovala viac ako 3 miliardy USD do výskumu a vývoja produktov
  a služieb, do výrobných závodov, do vedeckého posúdenia výrobkov a do preskúmania pochopenia týchto výrobkov dospelými fajčiarmi.
 • V roku 2017 PMI očakáva, že viac ako 70% svojich celkových výdavkov investuje do výskumu
  a vývoja a vyše 30 % celosvetových výdavkov sa má vyčleniť na bezdymové výrobky.
 • PMI oznámila [SP2] plánované investície vo výške viac ako 1,7 miliardy USD na vybudovanie alebo premenu svojich závodov z výroby cigariet na výrobu bezdymových výrobkov.
 • Viac ako 3 milióny dospelých fajčiarov na svete už prešlo na prvú z bezdymových alternatív
  k cigaretám - IQOS. Do roku 2025 spoločnosť očakáva, že aspoň 40 miliónov spotrebiteľov prejde na bezdymové alternatívy.
 • Spoločnosť predstavila svoj ambiciózny cieľ, že do roku 2025 najmenej 30% celkového objemu dodaných výrobkov PMI na svetový trh by mali tvoriť práve bezdymové produkty.

Správa o trvalo udržateľnom rozvoji ponúka ucelený prehľad aktivít udržateľného podnikania spoločnosti PMI, ktoré zahŕňajú:

 • Veľmi úspešný program poľnohospodárskych pracovných postupov, ktorý neustále zvyšuje mieru zlepšovania pracovnej sily a podmienok v poľnohospodárstve, nielen v rámci tabakového priemyslu, ale aj mimo neho.
 • Prijímanie nových a stále ambicióznejších cieľov v oblasti emisii skleníkových plynov. V roku 2016 sa podarilo spoločnosti dosiahnúť ich zníženie až o 23% v porovnaní s rokom 2010. Do roku 2030 chce znížiť emisie skleníkových plynov až o 40%.
 • Programy na podporu boja proti nelegálnym cigaretám. Príkladom je globálny grantový program PMI IMPACT určený na podporu organizáciám, ktoré vyvýjajú a implementujú projekty proti nelegálnemu predaju a podobným kriminálnym aktivitám. PMI oznámilo podporu
  32 projektov v prvom grantovom kole v celkovej hodnote 28 miliónov amerických dolárov. Jeden vybraný projekt sa realizuje aj na Slovensku.
 • Štatút Top Employer, certifikáciu rovnakých miezd pre ženy a mužov, ženy vo vedúcich manažérskych pozíciách a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu.

PMI podporuje komplexnú reguláciu tabakových výrobkov na základe princípu znižovania rizík. Rešpektuje a podporuje iniciatívu vlády regulovať tabakové výrobky v prospech verejného záujmu. Jedným z hlavných cieľov spoločnosti je zodpovedné podnikanie. Podporujekomunikáciu o vážnych zdravotných následkoch fajčenia a zasadzujesa za vytvorenie, dôkazmi podloženej, tabakovej regulácie na princípoch znižovania rizika.

Philip Morris Slovakia s.r.o. pokračuje v podpore lokálnych komunít v rámci programu Charitatívnych príspevkov (Charitable Contributions), zameraného na podporu prístupu k vzdelaniu a odborného vzdelávania, iniciatív v prospech nízkopríjmových skupín a posilňovania úlohy žien vo vedení spoločnosti. Spolupracujeso Slovensko-českým ženským fondom, ktorý v spolupráci so svojimi  partnerskými organizáciami podporuje programy proti domácemu násiliu a aktivity na dosiahnutie  rovných príležitostí pre mužov a ženy.

Vďaka nadácii Divé maky podporuje programy rozvoja mladých ľudí z menšín a zo znevýhodnených skupín. Philip Morris Slovakia s.r.o. sa taktiež zameriava na podporu hendikepovaných spoluobčanov a ľudí bez domova v spolupráci s nadáciou Pontis.

Je dlhoročným podporovateľom programu na prevenciu fajčenia mladistvých “Na veku záleží”, ktorý bol spustený v roku 1998. Cieľom programu je informovať verejnosť o potrebe dodržiavať zákaz predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov. 

Viac informácií o Správe o trvalo udržateľnom rozvoji PMI nájdete na tomto odkaze.  


 

 [SP1]Genitiv, nebo dativ?

 

 [SP2]PMI oznámila


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Tlačové správy

CEBIT 2018: Atos predstavuje pracovisko budúcnosti

19.06.2018 21:54

Atos, globálny líder v digitálnej transformácii, predstaví na veľtrhu CEBIT 2018 v hale 13 riešenia pre pracovné prostredie v digitálnej ekonomike. Digitálna transformácia prináša nové nároky na techn ...

Tlačové správy

IBM výrazne posilňuje svoje cloudové služby

15.06.2018 16:15

Spoločnosť IBM oznámila, že plánuje po celej Severnej Amerike, Európe, Ázii a Tichomorí otvoriť 18 nových zón dostupnosti pre IBM Cloud a výrazne tak posilniť svoje cloudové služby.Ďalším významným mí ...

Tlačové správy

Najlepšiu dovolenku v meste ponúka v tomto roku Magio pláž

15.06.2018 15:56

V piatok 15. júna otvorila svoje brány už 12. edícia Magio pláže, obľúbeného projektu všetkých Bratislavčanov a jej návštevníkov. Magio pláž opäť ponúkne na pravom brehu Dunaja festival športu, zábavy ...

q

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

SWAN_06

Najnovšie videáPC forum button