Peter Pellegrini: Chcem prechodné obdobie pre elektronické schránky

0

Už o mesiac dostanú podnikatelia elektronické schránky na komunikáciu s úradmi. Tie budú povinne aktivované podľa zákona o e-Governmente od prvého augusta. Úrady tak budú môcť komunikovať s firmami iba elektronicky. Znamená to, že ak napríklad podnikateľ očakáva rozhodnutie súdu, materiály zo sociálnej poisťovne, matriky či z úradu práce, tie mu budú v krátkej budúcnosti zasielané do elektronickej schránky. Zároveň od tohto momentu začnú plynúť všetky prípadné zákonné lehoty.

Keďže mnohí štatutári firiem ešte nemajú elektronické OP, ktoré sú základným predpokladom na vstup do elektronickej schránky, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini navrhuje určité prechodné obdobie. „Chcel by som, aby  spustenie elektronických schránok prinieslo do podnikateľského prostredia pozitívnu používateľskú skúsenosť. Úradu vlády preto navrhujem, aby sa mohli oprávnené osoby do svojich schránok po prvýkrát prihlásiť v časovom rozmedzí od augusta až do prvého januára 2017,“ povedal podpredseda. Dodal takisto, že podnikatelia by si mali vybaviť nový elektronický preukaz čím skôr a nenechávať si to na poslednú chvíľu.

Elektronickú schránku aktivuje všetkým právnickým osobám správca modulu elektronických schránok (Úrad vlády SR) prostredníctvom prevádzkovateľa (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby – NASES). Aktivovaná bude právnickým osobám automaticky. „Znamená to, že o aktiváciu právnické osoby nežiadajú, nemusia ani urobiť žiadny úkon. Na prístup do elektronickej schránky je však potrebný občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód,“ pripomína Pellegrini. E-OP aj špeciálny kód sú vydávané na oddelení dokladov polície. 

Povinná aktivácia sa týka právnických osôb, ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky. Netýka sa malých živnostníkov, teda fyzických osôb. Elektronicky doručený list bude rovnocenný s listom v papierovej forme.

TS Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Všetky autorove články
Pellegrini e-Government Urad vlady

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať