Personalizovaná medicína / Individuálna prevencia a terapia pre každého z nás

0
Určite si občas položíte otázku, prečo niektorým ľuďom na rovnakú chorobu ten istý liek zaberie takmer okamžite, no iným nie. Túto otázku možno posunúť ešte do inej roviny: Prečo niektorí ľudia na konkrétnu chorobu ochorejú a iní nie? P4 medicína Každý z nás má nielen rôzny typ postavy, niektorí sú príliš chudí, iní obézni, ale aj rôzny životný štýl, čo sa týka fyzickej aktivity, športu, stravovacích návykov, prípadne fajčenia či nadmernej konzumácie alkoholu. To sme vymenovali atribúty, ktoré sa dajú pri pevnej vôli do značnej miery ovplyvniť. No každý z nás má aj individuálne genetické dispozície a tie nemožno ovplyvniť, ale na základe ich poznania sa dá prispôsobiť prevencia. Personalizovaná medicína je len jeden zo štyroch kľúčových atribútov modernej medicíny, pričom všetky sa začínajú písmenom P: Prediktívna, Preventívna, Personalizovaná a Participatívna. A keďže je tam tá štvorka, IT publicisti by možno mali pokušenie použiť termín Medicína 4.0, aby korešpondoval s trendmi Industry 4.0 či Logistika 4.0. Niektoré atribúty personalizovanej medicíny, ako napríklad rodinná anamnéza, sa využívajú už pomerne dlho, ale až vtedy, keď pacient ochorie. Vtedy lekár za náklade vyšetrenia a laboratórnej analýzy odobratých vzoriek stanoví diagnózu a naordinuje terapiu. Posun smerom k personalizovanej medicíne, ktorý sa dá nazvať aj posunom od choroby k zdraviu, nastal po roku 2000, hlavne čo sa týka zmeny filozofie terapie od reaktívnej k proaktívnej. Kapsula s individuálnymi dávkami rôznych liečiv, Priehradky môžu byľ s okamžitým alebo priebežným uvoľňovaním  Vplyv genetiky Kľúčovým impulzom k personalizovanej medicíne boli objavy v oblasti genetiky, pretože genetické dispozície ovplyvňujú náchylnosť jednotlivca na bežné aj civilizačné choroby. O pionierskych dobách výskumu ľudskej genetiky svedčí aj príbeh človeka, ktorého IT komunita pozná veľmi dobre – zakladateľa spoločnosti Apple Steva Jobsa. Jobs, keď mu začali liečiť rakovinu hrubého čreva, si uvedomil, že ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
medicina genetika zdravie monitorovanie

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať