Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Perovskity môžu priniesť revolúciu do solárnej energetiky

0
Cena solárnej energie a akumulátorov na jej ukladanie za posledné desaťročie klesala bezprecedentným tempom. Prístup k lacnej a všadeprítomnej solárnej energii môže zmeniť spôsob, ako vyrábame a používame energiu. Naše súčasné energetické technológie však čoskoro dosiahnu limity efektívnosti a nákladov. Z toho dôvodu sú potrebné nové technológie, a to čo najrýchlejšie. Laboratórium v anglickom Cambridgei pracuje s perspektívnou novou skupinou mate­riálov známych ako halogenidové perovskity. Sú to polovodiče, ktoré pri stimulácii svetlom vedú elektrický náboj. Perovskitové atramenty sa nanášajú na sklo alebo plast, čím vzniknú extrémne tenké filmy (asi jedna stotina šírky ľudského vlasu) vytvorené z kovu, halogenidu a organických iónov. Ak sú tieto filmy vložené medzi elektródy, vznikajú z nich solárne články alebo LED zariadenia. Je zaujímavé, že farbu svetla, ktoré absorbujú alebo emitujú, možno zmeniť jednoduchým zlepšením ich chemickej štruktúry. Môžeme ich teda prispôsobiť tak, aby boli vhodnejšie na absorbovanie svetla (solárny panel) alebo na vyžarovanie svetla (LED). Dajú sa vyrobiť rôznofarebné solárne články a LED diódy emitujúce svetlo od ultrafialového až po viditeľné svetlo a svetlo blízke infračervenému. Ukázalo sa, že tieto materiály sú pozoruhodne účinné ako solárne články aj ako svetelné zdroje. Perovskitové solárne články dosiahli v roku 2019 účinnosť 25,2 %, takže sú už v pätách článkom z kryštalického kremíka s účinnosťou 26,7 %. Na rozdiel od bežných kremíkových článkov, ktoré musia byť na dosiahnutie vysokej účinnosti veľmi rovnomerné, sú perovskitové filmy zložené z mozaikových „zŕn“ s veľmi variabilnou veľkosťou (od nanometrov do milimetrov) – napriek tomu fungujú takmer rovnako dobre ako najlepšie kremíkové články súčasnosti. Navyše malé defekty v perovskitových filmoch nevedú k významným stratám energie, ako by to bolo v prípade kremíkových panelov alebo komerčných LED. Perovskitové materiály by sa dali použiť na výrobu „dizajnérskych“ ... Zobrazit Galériu

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať