Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

PLC: Vizuálne programovanie

0
V marcovom čísle sme predstavili princíp fungovania aj scenáre využitia PLC (Programmable Logic Controller), teda programovateľných logických automatov. Sú to malé priemyselné počítače používané na automatizáciu procesov v reálnom čase. Okrem toho sa využívajú aj ako riadiace jednotky systémov inteligentných budov. Zjednodušene by sme mohli povedať, že PLC obsahuje softvérové ekvivalenty klasických hardvérových modulov používaných v automatizácii, ako sú relé či časovače. Výhodou je prakticky neobmedzená flexibilita, čo sa týka realizácie požadovaných zmien fungovania. Ceny jednoduchých riadiacich modulov sa začínajú od 100 eur. Programovateľné riadiace systémy PLC vznikli ako náhrada klasických zapojení so zariadeniami, ako sú preklápacie obvody na báze elektromagnetických relé, časovač, pričom hlavným cieľom bola možnosť jednoduchej zmeny konfigurácie. Namiesto zmeny zapojenia stačí riadiaci systém jednoducho preprogramovať. Programovanie PLC Na rozdiel od počítačov a mikrokontrolérov, kde programy spravidla vytvárajú skúsení programátori pri riadiacich jednotkách určených na priemyselnú automatizáciu, ktoré nahrádzajú klasické riadiace obvody s relé, jedna z hlavných požiadaviek bola taká, aby PLC dokázal naprogramovať aj skúsený elektrotechnik, a to tak, že v podstate nakreslí klasickú schému prepojenia jednotlivých blokov, čím definuje správanie PLC. Aj bloky funkcií pre PLC kopírujú klasické obvody realizované pomocou kontaktov relé. Funkcie AND a OR nahradili sériové a paralelné zapojenie kontaktov, časovače nahradili časové relé a podobne. Postupne sa ponuka funkčných blokov v PLC rozširovala, až to začalo byť neprehľadné. Zlom nastal až vtedy, keď programovanie PLC bolo v rámci štandardu IEC 61131 zjednotené, aby programátori zameraní na túto oblasť dokázali naprogramovať rôzne riadiace jednotky od rôznych výrobcov. Základné princípy programovania PLC sú spoločné pre všetkých výrobcov. Rozdiely v adresovaní vstupov a výstupov, organizácii pamäte a množi ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať