PC REVUE plus 7-8/2016

0
ČLÁNKY Seriál:  Android pre profesionálov / Ukladanie a záloha údajov V prvej kapitole uvádzame šesť základných možností ukladania údajov: 1. Zdieľané vlastnosti, 2. Interné úložisko, 3. Externé úložisko, 4. SQLite, 5. Sieťové úložisko a 6. Poskytovatelia obsahu. Ďalej pokračujeme uvedením základných faktov týkajúcich sa zdieľaných vlastností (SharedPreferences – SP). Túto kapitolu článku uzavierame uvedením detailov týkajúcich sa metód rozhrania SP.Editor. V nasledujúcej kapitole sa zaoberáme špeciálnou službou OS Android, určenou na zálohovanie údajov a nastavenie aplikácií na „cloudové“ úložisko. Uvádzame API BackupManager, ktoré žiada konkrétnu aplikáciu o údaje, ktoré sa majú zálohovať, a prenáša ich na cloudové úložisko. Aplikácia musí byť na úložisku registrovaná. V predposlednej kapitole sa venujeme praktickej realizácii – registrácii aplikácie na úložisku Android Backup Service, úprave manifestu aplikácie a definícii programového kódu tzv. zálohovacieho agenta. Článok uzatvárame uvedením postupu ručného zálohovania a obnovy údajov, ktorý využijeme počas vývoja aplikácií. Seriál: ARDUINO / Programovanie mikrokontrolérov  Atmel V predchádzajúcich častiach sme vytvárali webové stránky v jazyku HTML a pri niektorých sme začali narážať na priestorový limit pamäte Arduina. Aj keď má Arduino (Uno) skoro 32 kB pamäte flash a 2 kB SRAM na program a dáta, na obsiahlejšie stránky HTML to bude nedostačujúce. Existuje síce určitá možnosť použiť aj pamäť EEPROM, ale jej kapacita 1 kB tak môže trochu pomôcť pri textových stránkach, no už nie pri obrázkoch a prípadných animáciách, ktoré by sme chceli na našich stránkach používať.  Aké je riešenie? Môžeme k Arduinu pripojiť väčšiu externú pamäť alebo môžeme použiť dnes už dobre a lacno dostupnú kartu SD. A na tú uložíme našu webovú stránku vrátane obrázkov. V tejto časti sa naučíme pracovať s kartou SD, zapisovať na ňu a hlavne z nej čítať webové stránky a obrázky a tie odosielať po sieti klientom. A postup, ako na to, ... Zobrazit Galériu
PC REVUE plus

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať