PC REVUE plus 6/2016

10
ČLÁNKY: Seriál: Programujeme pre Android 21 / Viacdotykové ovládanie Zámysel pripraviť článok o viacdotykovom ovládaní vznikol na základe hesla „škola hrou“, a to najmä preto, že sa v ňom venujeme jednoduchej, ale veľmi užitočnej vlastnosti (feature) systému Android. Touto vlastnosťou, resp. metódou vstupu je viacdotykové (multi-touch) ovládanie alebo aj systém gest (gestures). V úvode článku uvádzame základné informácie o tejto zaujímavej metóde interakcie používateľa so systémom. Opisujeme pojem viacdotykové ovládanie, pričom komentujeme túto špecifickú vlastnosť systému Android, ktorý rozoznáva, že používateľ sa dotýka obrazovky viacerými ukazovateľmi, a po vykonaní analýz generuje príslušné typy udalostí. V úvodnej kapitole sa ďalej venujeme elementárnym udalostiam a označovaniu ukazovateľov pomocou indexov a identifikátorov. V nasledujúcom bloku opisujeme systém autodetekcie obvyklých, resp. bežne používaných gest, ktorý je založený na mechanizme získavania informácií o dotykových udalostiach a interpretácii získaných údajov vo forme konkrétneho gesta. Seriál: ARDUINO/Atmel - Nabíjanie akumulátorov a ovládanie svetla V predošlej časti sme k Arduinu pripojili dva reléové spínače, teplotný snímač a naučili sme sa ich ovládať cez webové rozhranie. Vytvorili sme jednoduchý diaľkovo ovládaný vykurovací systém s určitou inteligenciou, ktorý sám udržiava žiadanú teplotu na chate. Predstavme si situáciu, že na tejto chate máme na streche umiestnené solárne panely, ktoré vyrábajú elektrickú energiu. K týmto panelom budeme mať pripojené akumulátory, kde sa bude energia vytvorená zo slnka uskladňovať, aby sme ju využili práve v noci na osvetlenie chaty a jej okolia, keď už slnko nesvieti. Musíme si uvedomiť, že akumulátor nie je bezodný, takže v prípade, že by sme doň uložili viac energie, ako je schopný prijať, došlo by k jeho deštrukcii. A keďže akumulátory obsahujú chemické látky, ich poškodenie môže spôsobiť výbuch s následným požiarom alebo poleptaním osôb a okol ... Zobrazit Galériu
PC REVUE plus

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať