PC REVUE plus 11/2016

0
ČLÁNKY: Seriál: ARDUINO   V predošlej časti sme uviedli, že ak chceme používať webovú stránku, v ktorej sa nachádzajú aj obrázky, narazíme na problém nedostatku pamäte Arduina. A keďže už vieme ukladať webovú stránku na externé médium, teda na  kartu SD, na tejto karte by sa mohli nachádzať aj prípadné obrázky. A tak sme sa naučili, ako tieto obrázky spolu s webovou stránkou z karty SD vyčítať a odosielať internetovému prehliadaču. Takto sme dosiahli, že sú naše webové stránky na webovom serveri Arduina krajšie a efektnejšie. A čo keby sme chceli túto zlepšenú stránku ešte obohatiť? Nie je problém! Pamätáte sa ešte na kapitolu, keď sme merali určité analógové hodnoty snímané Arduinom a tie zobrazovali na obrazovke webového prehliadača? My k tomu dnes pribalíme aj peknú grafiku. Budeme využívať prvky jazyka AJAX (Asynchronnous JavaScript + XML), čo je nástroj na tvorbu interaktívnych stránok, ktoré umožňujú meniť svoj obsah bez potreby ich kompletného opätovného načítania zo servera.  Ako na to, to nájdete na webovej stránke nášho časopisu vrátane zdrojového textu a obrázkov. Seriál: Android   V prvom bloku sa venujeme klasickému spôsobu generácie a používania tzv. hash reťazcov. Konštatujeme, že hash je reťazec, ktorý je výstupom šifrovacieho „stroja“ a ktorý v nečitateľnej podobe reprezentuje pôvodný čitateľný text.  Jeho význam je v tom, že sa nedá spätne previesť (dešifrovať) na pôvodný čitateľný reťazec, teda nikto nezistí, z akého reťazca bol vytvorený. Rovnaký hash reťazec dokážeme vypočítať v Linuxe aj v Androide. Odtiaľ je už iba krok k praktickému použitiu vypočítaného hashu – spolu s menom používateľa ho uložíme do databázy MySQL a môžeme realizovať autentifikáciu používateľov využívajúcich naše aplikácie. V druhom bloku článku uvádzame jeden z možných spôsobov autentifikácie používateľov s využitím MySQL. Opisujeme skript PHP nachádzajúci sa na strane servera, ktorý rieši naše požiadavky. Ďalej sa venujeme viacstupňovému procesu vytvorenia spojenia a ...
PC REVUE plus

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať