PC REVUE plus 10/2016

0
ČLÁNKY: Seriál: ARDUINO – programovanie mikrokontrolérov  Atmel V predošlej časti sme ukázali, ako vytvoriť  webovú stránku, uložiť na kartu SD a pomocou http servera a Arduina túto stránku zobraziť na obrazovke prehliadača. Toto všetko sme robili z určitého dôvodu – pre obmedzenú kapacitu pamäte Arduina. Už vieme, aké limity má Arduino, a takisto vieme, že webová stránka je napísaná v jazyku HTML, čo je v podstate čistý text. Napriek tomu sa môže stať, že pri dlhších kódoch narazíme na koniec pamäte. Existujú však webové stránky, ktoré obsahujú určité grafické prvky, ako sú obrázky alebo animácie, ktoré by sme do pamäte Arduina skutočne nedostali. Preto sme sa naučili vytvoriť a spustiť stránku z iného úložiska – z karty SD. Tu je hranica kapacity poriadne ďaleko a vojdú sa nám sem aj obrázky. A k tomu si pridáme ešte niečo – odkaz na inú stránku, čo je v podstate princíp hypertextu. Ako na to, to nájdete na webovej stránke nášho časopisu vrátane zdrojového textu a obrázkov. Seriál: Programujeme pre Android 24 / Multimediálny framework V tejto časti seriálu riešime spracovanie multimediálnych súborov/streamov pomocou API MediaPlayer (audio/video/stream player), resp. SoundPool. V prvej časti článku rozoberáme metódy triedy MediaPlayer, ktoré je vhodné (odporúčané) používať asynchrónnym spôsobom, a takisto konštatujeme, že dôležitý aspekt je pri tom sledovanie interných stavov objektu uvedenej triedy. V závere prvej časti článku opisujeme možnosti prechodu objektu triedy MediaPlayer do stavu Prepared a v stručnosti charakterizujeme základné metódy tejto triedy. V druhej časti článku opisujeme triedu SoundPool, ktorá nahráva médiá asynchrónne v samostatnom vlákne. Nakoniec charakterizujeme metódy triedy SoundPool určené na pozastavenie/spustenie/zastavenie prehrávania a metódu release(), ktorá je rovnako ako v prípade triedy MediaPlayer určená na uvoľnenie alokovaných zdrojov. Bezpečnosť dát v systémoch CRM a ERP Systémy CRM a ERP sú pre mnohé firmy kľúčové na ...
PC REVUE plus

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať