PC REVUE Plus 3/2016

0
ČLÁNKY: Seriál: Vývoj aplikácií pre Win 10 Vaša aplikácia UWP pre Windows 10 sa musí vedieť prispôsobiť nielen rôznym veľkostiam a rozlíšeniam displeja na rôznych typoch zariadení od smartfónov až po veľkoplošné obrazovky, ale aj zmene veľkosti okna, prípadne zmene orientácie zariadenia. V článku je príklad, ako využiť algoritmus vo Windows 10 na zmenu mierky, ktorý prispôsobuje zobrazovanie ­prvkov používateľského rozhrania a fontov. ­Algoritmus berie do úvahy nielen rozlíšenie ­obrazovky, ale aj typickú pozorovaciu vzdialenosť pre príslušné zariadenie. Seriál: Vývoj pre Raspberry Pi 2: Rozširujúca doska Explorer HAT Ak pre svoju aplikáciu potrebujete snímať hodnoty analógových veličín, potrebujete dosku Raspberry Pi 2 doplniť o vhodný analógovo-digitálny prevodník. Jedna z najlepších alternatív je rozširujúca doska Explorer HAT Pro (od 19 eur). Dominantné prvky tejto dosky sú univerzálne prepojovacie pole a rozširujúce konektory, na ktorých sú 4 digitálne vstupy, na ktoré na rozdiel od dosky Raspberry môžete priviesť aj 5 V logiku, štyri výstupy, ktoré môžete zaťažiť prúdovým odberom 500 mA, štyri kapacitné dotykové plochy, štyri LED diódy, štyri analógové vstupy a dva výstupy na riadenie motorov. Seriál: Programujeme pre Android V tejto časti seriálu predstavujeme prácu s tzv. senzormi, z ktorých minimálne jeden je súčasťou všetkých moderných androidových zariadení. Na začiatku článku sa venujeme vzťahu medzi senzormi, špecializovanými komponentmi určenými na meranie konkrétnych fyzikálnych veličín a androidovými zariadeniami. Uvádzame niektoré detaily, ako napr. rozdiely medzi tzv. hardvérovými a syntetickými ­snímačmi, resp. virtuálnymi senzormi. Základné informácie dopĺňame o typy, resp. kategórie senzorov. V najrozsiahlejšej časti článku rozoberáme Android sensor framework. Uvádzame zoznam jeho komponentov – tried, rozhraní a ich metód, ktoré umožňujú v prvom rade ­sprístupniť konkrétne senzory na využitie v rámci našich aktivít a následne načítať úda ... Zobrazit Galériu

Redakcia PC REVUE

Všetky autorove články
PC REVUE plus

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať