Ovládanie tienenia cez systém Domotron

0

» Výhodou systému Domotron je možnosť pripojenia mobilnej aplikácie pre Android a iOS k reálnemu testovaciemu systému – modelu bytu s osvetľovacími telesami a žalúziami, umiestnenému v sídle spoločnosti. Na ňom si cez testovací účet môžete vyskúšať ovládanie osvetlenia aj tienenia jednotlivých miestností. Výsledok svojej akcie si môžete skontrolovať priamo v aplikácii na obraze z kamery, ktorá sníma model v reálnom čase. Neprekáža, ak bude aplikáciu testovať súčasne viac ľudí, je to reálny scenár, keď viacerí členovia rodiny pomocou svojich mobilných zariadení ovládajú subsystémy inteligentného domu alebo bytu.

Systém Domotron rozlišuje tienenia na žalúzie, pri ktorých vie ovládať náklon a polohu, a rolety, markízy či slnečné plachty, ktoré umožňujú ovládať len polohu. Tieniace prvky sa z aplikácie dajú ovládať buď na želanie tlačidlom, či už fyzicky v miestnosti, alebo v aplikácii, prípadne sa nastavenie presnej polohy alebo aj náklonu pri prvkoch, ktoré to umožňujú, dá začleniť do komplexnej akcie. Tretí variant je automatické ovládanie pomocou časového plánu. Tlačidlom môžete ovládať tieniace prvky buď čiastočne, po krokoch, alebo nastaviť požadovanú polohu systémom štart – stop, prípadne nastaviť tieniaci prvok do niektorej krajnej polohy. Keď je táto funkcia aktívna, z daného tlačidla pôjde žalúzia na prvý krátky klik do krajnej polohy. Toto je výhodné napríklad pri použití na tzv. odchodové tlačidlo alebo centrálne tlačidlo žalúzií. Pri diaľkovom ovládaní cez aplikáciu sa zobrazuje aj animovaná vizualizácia, tá však udáva len predpokladanú vypočítanú polohu, a nie skutočnú polohu tieniaceho prvku, keďže elektricky ovládané žalúzie nedisponujú žiadnou možnosťou spätnej informácie o svojej skutočnej polohe. Z dôvodov rôznych charakteristík motorov, rozmerov žalúzií, meteorologických vplyvov, výpadku napájania či porúch sa môžu údaje o skutočnej polohe žalúzií mierne líšiť od zobrazovanej polohy v aplikácii. V prípade značného rozsynchronizovania treba použiť tlačidlo Synchronizuj. Po jeho aktivácii sa všetky tienenia presunú do svojej krajnej dolnej polohy.

Najprv treba venovať čas nastaveniu para-metrov jednotlivých tieniacich prvkov v celom objekte, predovšetkým definovať typ prvku, podľa toho sa bude ovládať len poloha alebo aj naklopenie tieniacich lamiel a nastavovať maximálny čas chodu medzi krajnými polohami aj s malou časovou rezervou zhruba 10 %. Pri plánovaní akcií, ako je napríklad príchod, priradíte do akcie tieniace prvky a určíte ich presnú polohu a naklopenie lamiel v príslušnej akcii.

Automatické ovládanie pomocou času alebo osvetlenia významne prispieva k dosiahnutiu optimálnych svetelných podmienok. Ak nemáte radi šok z veľa svetla, ktorý spôsobí otvorení žalúzií naraz, môžete ich ráno otvoriť v dvoch krokoch. Ak si prvú iteráciu nastavíte na hodnotu 0/1 a druhú na hodnotu 0/3, pri prvej iterácii sa nám lamely odklopia len o 33° a až potom sa otvoria naplno. Automatika tienenia sa dá využiť napríklad na ranné budenie vonkajším svetlom. Na aktiváciu rannej automatiky musia nastať súčasne dve podmienky: hodnota vonkajšieho osvetlenia musí vystúpiť nad nastavenú hranicu (typicky 100 – 500 luxov) a musí byť dosiahnutý nastavený čas pre konkrétny deň (pracovný deň, nedeľa, sviatok) a žalúziu. Splnenie oboch týchto podmienok zaručuje, že vás žalúzie nezobudia v lete o štvrtej ráno a v zime nebudete mať zas o šiestej ráno z kuchyne na prízemí výklad pre zvedavých okoloidúcich.

Večerná automatika aktivuje zavretie či zatiahnutie žalúzií pri dosiahnutí nastavenej hodnoty v luxoch. Podobne funguje aj slnečná automatika na  ochranu interiérov pred prehrievaním silným slnkom, pri dosiahnutí nastavenej hodnoty okolitého svetla sa vybrané žalúzie zatiahnu. Veterná automatika chráni žalúzie pred poškodením silným vetrom. Pre každé tienenie si viete nastaviť rôzne časy a funkcie zvlášť.

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať