OrganiCity – vypestovaná architektúra budúcnosti

0
Myšlienka vypestovať budovy z rýchlorastúcich rastlín priamo na mieste ich využívania vychádza z prírody a využitia prírodných zákonov. To, čo jej dodáva technologický „šmrnc“, je jej prepojenie s umelou inteligenciou, robotikou a celým komplexom spadajúcim pod internet vecí. Živé biologické organizmy vedia rôznymi formami veľmi efektívne využiť energetické prostriedky na molekulárnej úrovni. Rastliny, hoci sú zdanlivo prepojené s miestom rastu, dokážu vyhľadávať a prepravovať živiny koreňovým systémom a tkanivami, „obchodovať“ s hubami či baktériami a pre fotosyntézu  dokážu v neustále sa meniacich podmienkach sledovať zdroj slnečnej energie natáčaním a rozložením listov. Napriek tomu, že súčasné technologické zariadenia sú na vysokej úrovni automatizácie, rastliny v rámci svojich možností  vedia stále lepšie komplexne reagovať a prispôsobovať sa okoliu než akákoľvek technika. Majú samoregeneračný mechanizmus, môžu sa rozmnožovať a využívať iba nevyhnutné množstvo energie bez zbytočnej záťaže prostredia. Po dožití sa vedia vrátiť do kolobehu prírody. Sú veľmi inšpiratívne. Aj preto si môžeme klásť otázky, či budú stroje alebo domy budúcnosti založené na biologickej báze. Budeme stroje alebo architektúru v budúcnosti pestovať? Čakajú nás biodegradovateľné roboty? Hranice pôsobnosti architekta, konštruktéra, záhradníka a programátora sa môžu v budúcnosti značne prelínať alebo môžu úplne splynúť. Bude architekt hlavným šľachtiteľom a záhradníkom či programátorom DNA? Veď mikrobiológovia už teraz dokážu cielene naprogramovať v oblasti DNA genetické vlastnosti organizmov podľa požiadaviek. Táto koncepčná štúdia ukazuje, ako by mohol vyzerať podobný zlom v architektúre. Bývanie v rastline Predstavte si rastlinu takú vysokú a mohutnú, že by mohla vytvárať priestor na domy. Alebo ešte lepšie, mohla by byť sama domom. Stavba, ktorá nie je postavená, budova, ktorá nie je budovaná. Takúto víziu prináša koncepčný návrh nového typu pestovanej architektúry – biotektúry. Vš ... Zobrazit Galériu

Michal Ganobjak a Martin Koiš

Všetky autorove články
OrganiCity

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať