Orange počas dňa bezpečnejšieho internetu priamo osloví viac ako 3500 detí

0
Orange Slovensko sa pripája k medzinárodnej iniciatíve Deň bezpečnejšieho internetu. Počas 7. februára 2012 uskutoční ďalšiu fázu svojho dlhodobého projektu vzdelávania na školách, ktorého cieľom je zvyšovať znalosti žiakov o bezpečnom používaní internetu. O nástrahách virtuálneho sveta sa bude telekomunikačný operátor zajtra rozprávať prostredníctvom svojej siete 20 vyškolených lektorov s viac ako 3500 deťmi z takmer 50 základných škôl a osemročných gymnázií po celom Slovensku.

Deň bezpečnejšieho internetu vyhlasuje už tradične medzinárodná spoločnosť InSafe - Európska sieť centier propagujúcich bezpečné a zodpovedné využitie internetu a mobilných zariadení medzi mladými ľuďmi. Výzva zameraná na zodpovednejšie správanie pri používaní internetu je čoraz aktuálnejšia, čo potvrdzuje aj dennodenná prax odborníkov. „Virtuálny svet so sebou prináša čoraz väčšie riziká. Za ostatné roky sa výrazne znížil vek, kedy prichádza dieťa po prvýkrát do styku s internetom. Z roka na rok je cítiť výrazný nárast internetových zručností u detí. Súčasná situácia so sebou prináša nové závislosti medzi mladými ľuďmi a jednou z nich je aj závislosť na využívaní internetu. Stále častejšie dochádza aj k čoraz zákernejším formám kyberšikany. Považujem za výsostne dôležité sa s deťmi, rodičmi aj učiteľmi o týchto nástrahách otvorene rozprávať. Šírenie osvety prostredníctvom osobného navštevovania škôl našimi lektormi na to ponúka skvelú príležitosť," hodnotí detská psychologička Mária Tóthová-Šimčáková.

Orange prispieva od roku 2008 k šíreniu osvety bezpečnejšieho využívania internetu a mobilných telefónov deťmi a mladými ľuďmi prostredníctvom vlastného projektu priameho vzdelávania žiakov a študentov zo všetkých kútov Slovenska. Pod vedením renomovanej detskej psychologičky Márie Tóthovej-Šimčákovej navštívili doteraz odborne vyškolení lektori už viac ako 300 základných škôl a osemročných gymnázií a vyškolili dohromady už takmer 17 500 detí. Téma vzbudila aj záujem rodičov detí, z ktorých viac ako 800 už využilo možnosť porozprávať sa s lektormi počas rodičovských triednych aktívov.

„Orange chce pokračovať v dobre začatej práci. Preto sme sa rozhodli pri príležitosti Dňa bezpečnejšieho internetu 2012 zrealizovať ďalšiu vlnu projektu priameho vzdelávania na školách. Pôjde o historicky najväčšiu akciu tohto druhu na Slovensku, kedy počas jedného dňa priamo oslovíme viac ako 3500 detí," hovorí Richard Fides, hovorca spoločnosti Orange Slovensko. Na projekte priameho vzdelávania bude tentokrát participovať spolu až 20 vyškolených lektorov. Za jeden deň pritom navštívia takmer 50 základných škôl a osemročných gymnázií v 11 mestách Slovenska.

Internet je anonymný priestor a rodičia by mali mať jeho používanie pod kontrolou. Spolu s učiteľmi na školách by mali s deťmi otvorene a formou primeranou ich veku hovoriť o všetkých rizikách. „Projekt, na ktorom participujeme kontinuálne so spoločnosťou Orange, prináša želané ovocie a presahuje hranice klasického vzdelávania na školách. Lektori sa po návšteve vyučovacích hodín stávajú v mnohých prípadoch konzultantmi pre celú školu, udržujú kontakty s vedením školy, čo nám umožňuje riešiť konkrétne problémové situácie adresne a priamo. Verím, že aj zajtrajší Deň bezpečnejšieho internetu bude príležitosťou na ďalšie šírenie dôležitej osvety v oblastiach, ktoré hýbu svetom dnešných detí," uzatvára Mária Tóthová-Šimčáková.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať