Oracle sa v cloude darí

0
Oracle ponúka svoje služby v prostredí cloudu už niekoľko rokov. Začiatkom leta však spoločnosť uviedla na trh množstvo nových služieb, čím posilňuje svoju pozíciu v oblasti cloudových riešení. O cloude, nových službách a výhodách tejto ponuky pre slovenských zákazníkov sme sa porozprávali s novým Technology Sales Directorom Jaroslavom Kmeťom. PCR: Ako ovplyvňuje cloud dnešný IT sektor? JK: Na základe rôznych štúdií analytických firiem je cloud jedna z troch top priorít v oblasti IT. Pod cloudom však netreba rozumieť len služby verejného cloudu. Podľa našich skúseností zákazníci konsolidujú svoje prostredia na jednotnú infraštruktúru v rámci svojich dátových centier, čím dochádza k úspore prostriedkov na prevádzku a administráciu a lepšiemu využitiu zdrojov. Zároveň tým vytvárajú predpoklady na poskytovanie nových služieb a vyššiu agilitu na podporu biznisu. Zákazníci uvažujú o možnosti využitia služieb vo verejnom cloude, hlavne pre vývojové a testovacie prostredia alebo pre aplikácie, ktoré sú v správe istej skupiny používateľov. Často sa za hlavnú výhodu cloudu považuje zníženie kapitálových výdavkov, respektíve ich zámena za prevádzkové náklady, ale hlavnou výhodou cloudu je prenesenie zodpovednosti za prípravu a prevádzku prostredia mimo firmy. Poskytovateľ cloudu sa stará o istú časť infraštruktúry, pripraví kompletné prostredie, ktoré je dostupné používateľom hneď, bez zbytočných prestojov a komplikácií. Takto sa firmy môžu sústrediť na svoje ciele a venovať viac času zavádzaniu inovácií. PCR: Aká je stratégia spoločnosti Oracle pre cloud? JK: Stratégiou Oracle je poskytovať cloudové služby na všetkých troch úrovniach. V oblasti SaaS sme lídrom v poskytovaných službách, už niekoľko rokov využívajú zákazníci po celom svete naše aplikácie ERP, CRM, HCM a EPM v prostredí cloudu. Na jeseň minulého roka sme oznámili prvé platformové služby, ktoré boli toto leto rozšírené o ďalšiu ponuku, a takisto sme vstúpili do oblasti IaaS. Navyše spoločnosť Oracle ponúka ...