Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Od Excelu k výkonnému podnikovému informačnému systému ODOO

0

Jeden z kľúčových atribútov úspešnosti firmy (ak nie ten najdôležitejší) sú zákazníci. Spokojní zákazníci, ktorí budú znovu využívať vaše služby a kupovať vaše produkty. Preto systém IT podpory vzťahov so zákazníkmi hrá kľúčovú úlohu medzi podnikovými informačnými systémami. Je minimálne taký dôležitý ako systém ERP či ostatné subsystémy podnikovej informatiky. Platí to všeobecne pre firmy všetkých veľkostí vrátane malých a stredných firiem. Mnohé z nich v tejto oblasti stále hľadajú pre ne najvýhodnejšie riešenie.

Keď Excel už nestačí a nevyhovuje

Každý majiteľ alebo manažér menšej firmy by sa mal zamyslieť, či systém, ktorý momentálne používajú, stačí ich potrebám a či bude stačiť aj v prípade, ak firma bude rásť očakávaným tempom. Ak je výsledkom vašej pomyselnej inventarizácie CRM softvéru Excel, prípadne niektorý zo starších produktov, mali by ste zbystriť pozornosť. Skúsenosti ukazujú, že s Excelom vystačia živnostníci, prípadne malé rodinné firmy, aj to len do určitého okamihu svojho rastu. Ak je firma úspešná, pribúdajú jej zákazníci a tí generujú čoraz viac objednávok. Excel napriek tomu, že je to výkonný tabuľkový procesor, ktorý zvládne aj komplexnejšie analýzy, prestáva stačiť. Hlavná príčina nie je v tom, že by na vašu agendu nestačil výpočtovým výkonom či podporovanou úložnou kapacitou. Problém je v tom, že ide o univerzálny nástroj, ktorý nemôže konkurovať špecializovaným riešeniam CRM.

Heterogénne systémy sú slepá cesta aj v cloudovej ére

V ére „škatuľového“ softvéru firmy v určitom bode svojho rozvoja a rastu nakúpili rôzne programy pre jednotlivé oblasti IT podpory biznisu. Ak boli rozumné a nakupovali u integrátorov alebo od firiem, ktoré k softvéru ponúkali pridanú hodnotu v podobe konzultácií či pomoci pri inštalovaní a konfigurácii, nezriedka sa aj z heterogénnych produktov podarilo vytvoriť infraštruktúru, ktorá si niekedy dokonca dokázala medzi sebou viac-menej automatizovane vymieňať údaje. Firmy, ktoré sa do tejto etapy dostali už v cloudovej ére, experimentujú s takzvaným hybridným modelom, no nimi vytvorený „zlepenec“ svojou heterogénnosťou ani zďaleka nepripomína hybridné riešenia veľkých firiem, kde sa snažili skĺbiť to najlepšie, čo mali k dispozícii. V malých firmách vo väčšine prípadov ide o zlepenec rôznych nástrojov, využívajúci rôzne lokálne aplikácie v kombinácii s kolaboratívnymi funkciami cloudových služieb typu Disk Google. Skôr či neskôr začne byť problémom prehľadnosť, interoperabilita, o jednoduchom používaní ani nehovoriac. To, čo stačilo kedysi, však v dnešnej dobe dynamického biznisu na udržanie konkurencieschopnosti nestačí a firma musí hľadať moderné a efektívne riešenie.

Riešenia pre veľké firmy sú zložité a nedostupné

V počiatočnej fáze projektu implementácie či modernizácie informačných systémov vo väčšine firiem zaznie veta: „Naša firma má svoje špecifiká...“ Skúsení konzultanti k tomu zvyknú dodať, že „je iná ako tie ostatné – úspešné“. Skutočne platí, že 10 – 15 percent procesov vo firmách je úplne alebo do značnej miery špecifických, ostatné procesy, hlavne tie smerujúce navonok, teda k zákazníkom, partnerom a subdodávateľom, sú štandardné. Na trhu je veľa riešení ERP, CRM či HR od renomovaných dodávateľov, ale jednak funkcionalita týchto riešení, ako aj licenčná politika smeruje do veľkých firiem. Vývoj softvéru na zákazku je beh na dlhé trate, je to veľmi drahé a výsledok je neistý.

Systém ODOO

V niečom sa však malé firmy môžu inšpirovať od veľkých a globálnych spoločností, ktoré majú veľké IT oddelenia s vysokokvalifikovanými špecialistami. Uhádli ste, reč je o open source softvéri. V mnohých firmách s výhodou využívajú systém ODOO na kompletné riadenie podniku. Jeho moduly pokrývajú ERP, teda plánovanie zdrojov a riadenie procesov, CRM čiže systém na riadenie vzťahov so zákazníkmi vrátane heldesku, skladové hospodárstvo, personalistiku až po e-commerce. O možnostiach a popularite systému ODOO svedčí to, že ide o najrýchlejšie rastúci systém ERP, ktorý má v celosvetovom rozsahu viac než 4 milióny používateľov. Presvedčí vás aj pozícia ODOO v magickom kvadrante podnikových systémov, kde parameter business scope je na rovnakej úrovni ako pri podnikových riešeniach od spoločností SAP, Oracle či riešení MS Dynamics, no čo sa týka parametra User friendlines, teda používateľskej skúsenosti a jednoduchosti používania, ODOO tieto systémy prevyšuje a je na rovnakej úrovni ako jednoúčelové aplikácie typu Shopify, Mailchimp, Hubspot, Slack či Trello.

Keďže systém ODOO je riešenie typu open source, vytvorila sa okolo neho veľká komunita používateľov, ktorí si navzájom radia a pomáhajú. ODOO je vytvorený v programovacom jazyku Python, takže na seba sústreďuje aj pozornosť mnohých programátorov. Na ukladanie údajov sa využíva databáza Postgre SQL, ktorá je takisto open source. Nejde len o komunity používateľov a vývojárov, ale aj skutočnosť, že belgická firma Odoo, ktorá vytvorila jadro systému a projekt koordinuje, má v každej krajine partnerskú firmu, na ktorú sa môžu obrátiť zákazníci alebo záujemcovia o toto riešenie. Na Slovensku je to spoločnosť IMPLEMENTO.

Cenová politika umožňuje používať ODOO aj malým firmám, takže kedykoľvek a v ktorejkoľvek fáze svojho rastu a rozvoja môže firma akejkoľvek veľkosti prejsť z Excelu alebo z papierových evidenčných zošitov priamo na výkonný a škálovateľný systém ERP. Spomínaná škálovateľnosť je záruka, že riešenie bude rásť spolu s firmou. Jednoduchosť a používateľská prívetivosť skracujú čas adaptovania používateľov na nový systém prakticky na nulu. ODOO ako moderný systém ERP umožňuje plánovanie a riadenie všetkých hlavných podnikových procesov s využitím štandardizovaných a osvedčených postupov. Výhodou riešenia ODOO je komplexnosť aj tesná integrácia, napríklad z  modulu CRM možno plynulo prejsť do fakturácie.

ODOO ponúka veľmi širokú škálu funkcionality, ale treba myslieť na to, že systém bol navrhovaný pre čo najširšiu skupinu zákazníkov s rôznymi predmetmi podnikania. V praxi sa teda ľahko môže stať, že daná firma musí mierne prispôsobiť svoje procesy, aby korešpondovali so základnou logikou systému ODOO. Pri stredných a veľkých firmách môže byť tento prístup limitujúci a ich cieľom bude upraviť ODOO tak, aby vyhovoval práve im. Úprava systému pre konkrétne požiadavky sa môže docieliť inštaláciou ďalších modulov tretích strán a ich následnou konfiguráciou alebo úpravou kódu špecificky pre zákazníka, teda priamo prispôsobením systému. V každej krajine má ODOO svojho partnera, ktorý vykonáva tieto implementácie a prispôsobenia systému, dopĺňa vedúci vývojárskeho tímu IMPLEMENTO Martin Danek.

Podnikový informačný systém ODOO sa dá nainštalovať lokálne alebo ho možno využívať ako cloudovú službu, čo vás odbremení od investovania do hardvérovej infraštruktúry a umožní prakticky neobmedzenú škálovateľnosť.

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
ODOO informacny system

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať