Ochrana zariadenia v neznámej Wi-Fi sieti

Bezpečnosť
0
Pripojovanie k sieťam Wi-Fi v obchodných centrách, kaviarňach, na letiskách, v hoteloch, vlakoch a na ďalších verejných miestach považujeme za samozrejmosť. Často im dôverujeme natoľko, že prostredníctvom ich konektivity sa prihlasujeme aj na internet banking alebo ich využívame pri on-line nakupovaní. Možno si uvedomujete, že v takýchto sieťach môže vaše on-line aktivity sledovať tretia strana s cieľom zneužiť informácie, ktoré odosielate alebo prijímate cez internet. Čo pri takomto pripojení ­riskujeme a ako sa chrániť? Z analýz antivírusových firiem vyplýva, že každá štvrtá sieť Wi-Fi na svete nie je zabezpečená a predstavuje riziko pre používateľov. Tieto siete nemajú ani len základnú formu ochrany, teda šifrovanie alebo heslo. Inými slovami, informácie prenášané v rámci siete Wi-Fi sú úplne otvorené a môžu byť sledované treťou stranou. Takúto nespoľahlivú formu zabezpečenia možno prelomiť v priebehu niekoľkých minút nástrojmi, ktoré sú už dnes voľne dostupné na internete.  Ako príklad uvádzame voľne dostupné siete na letisku, ktoré nevyžadujú zadanie hesla. A pritom práve tieto siete obľubujeme. Nielen preto, že sú zadarmo, ale hlavne nie je potrebná často zdĺhavá autentifikácia cez SMS alebo iným podobným spôsobom.  Ak je podmienkou prihlásenia pozretie krátkeho reklamného videa, nejde o autentifikáciu, ale len protihodnotu za poskytnutie pripojenia, takže takúto sieť môžeme považovať za nezabezpečenú. Ak vaše pripojenie k sieti Wi-Fi nie je šifrované, ktokoľvek, kto má patričné vedomosti, môže v blízkom okolí monitorovať tok údajov medzi vaším zariadením  a hotspotom nezabezpečenej siete Wi-Fi. Ak k takémuto javu dôjde, v niektorých prípadoch je dôsledkom badateľné spomalenie komunikácie, napríklad ak technológia proxy zachytí vašu komunikáciu, najskôr ju uloží na počítači hackera a až potom ju pošle reálnemu Wi-Fi hotspotu. Sotva postrehnuteľné oneskorenie však môžete pripisovať preťaženiu siete v priestranstve, kde je veľa ľudí, a nevenovať mu pozornosť. ...

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
Wi-Fi

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať