Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Ochotu migrovať ovplyvňuje viac vzdialenosť ako miera nezamestnanosti

0
Najnižšia miera nezamestnanosti, 5%- ná, je v Bratislavskom kraji. Najvyššiu, vyše 19%-nú, mieru nezamestnanosti má Prešovský kraj. Napriek výrazným regionálnym rozdielom, prácu mimo miesta bydliska si hľadá 44% uchádzačov. Najväčšiu ochotu deklarujú ľudia z Trnavského a Trenčianskeho kraja, najmenšiu z Bratislavského. Vyplynulo to zo životopisov uverejnených na pracovnom portáli Profesia.sk.

Ľudia z Bratislavského kraja si prácu mimo domu nehľadajú
Najmenej uchádzačov, ktorí uvádzajú ako možné miesto výkonu práce aj iný kraj, ako je kraj ich bydliska, je v Bratislavskom kraji. Mimo Bratislavského kraja si hľadá prácu iba 10% ľudí bývajúcich v okolí hlavného mesta. Ako možné miesto výkonu práce uvádzajú najčastejšie Trnavský kraj, veľmi výnimočne Banskobystrický, Žilinský, Trenčiansky alebo Nitriansky kraj. V krajoch na východe Slovenska si ľudia z Bratislavského kraja prácu nehľadajú.

„Bratislavský kraj ponúka najlepšie pracovné možnosti, je preto prirodzené, že si nebudú hľadať prácu v krajoch, kde je vyššia miera nezamestnanosti. Najväčšiu ochotu migrovať za prácou však nemajú ľudia z krajov, kde je najvyššia nezamestnanosť, ale skôr ľudia, ktorí žijú v krajoch blízko hlavného mesta a šanca, že migráciou si prácu nájdu, je väčšia," vysvetľuje Ivana Molnárová, výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia.

Po uchádzačoch z Bratislavského kraja sú najmenej ochotní migrovať za prácou ľudia zo Žilinského (29%) a Košického kraja (32%). Približne každý tretí uchádzač o prácu uvádza, že by chcel pracovať aj v inom kraji.

tab1.jpg

Ľudí z Košického kraja láka na prácu viac Prešovský ako Bratislavský kraj
Ľudia zo všetkých krajov najčastejšie uvádzajú, že by chceli pracovať najmä v kraji, v ktorom bývajú. Na druhom mieste, s výnimkou Prešovského a Košického kraja, nasleduje ako možné miesto práce Bratislavský kraj.

Z Trnavského kraja až 74% uchádzačov je ochotných pracovať mimo miesta bydliska, pritom až 52% si prácu hľadá v Bratislavskom kraji.

Približne každý druhý uchádzač o prácu z Trenčianskeho kraja (56%) a Nitrianskeho kraja(56%) si prácu hľadá aj v iných krajoch. V prípade Trenčianskeho kraja, sú uchádzači ochotní cestovať alebo sa presťahovať do Bratislavského kraja (21%) alebo do Trnavského (11%) a Žilinského kraja(11%). V prípade Nitrianskeho kraja sa uchádzači zaujímajú o prácu v Bratislavskom (30%) alebo Trnavskom kraji (19%).

Ochota migrovať klesá po 35 rokoch
Najochotnejší pracovať mimo kraja svojho bydliska sú ľudia v najmladšej vekovej kategórii. Približne polovica ľudí do 24 rokov uvádza vo svojom životopise okrem miesta svojho bydliska aj iný kraj ako miesto, kde si hľadajú prácu.

Vo vekovej kategórii od 25 do 34 rokov ešte stále približne každý druhý uchádzač o prácu deklaruje, že by za prácou aj odišiel alebo dochádzal. Ľudia starší ako 35 rokov už majú ochotu migrovať za prácou nižšiu. Záujem o prácu v inom kraji má menej ako tretina uchádzačov.

tab2.jpg

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať