Obľúbenosť stratégie HP Instant-On Enterprise medzi veľkými firmami rýchlo rastie

0
Divízia Enterprise Services spoločnosti HP oznámila, že v posledných mesiacoch dodala rad komplexných riešení z oblasti aplikačných služieb popredným svetovým spoločnostiam z rôznych priemyselných odvetví a vládnym organizáciám na celom svete.

Prieskum realizovaný na základe žiadosti spoločnosti HP na jeseň minulého roka odhalil, že 75 % všetkých veľkých spoločností ako nevyhnutnú súčasť na splnenie nových požiadaviek považuje dnes za oveľa dôležitejšie, než pred dvoma rokmi, zvyšovanie hodnoty a inovácie aplikácií. Avšak zároveň väčšina z nich bojuje so skostnatenými a zastaranými aplikáciami, ktoré môžu „zhltnúť" až 70 % z rozpočtu vyhradeného na prevádzku IT infraštruktúry a tak na ďalšie inovácie ponechať minimum prostriedkov.

HP pomáha zákazníkom vyrovnať sa s týmito problémami a zvýšiť podiel vlastných inovácií prostredníctvom služieb z oblasti transformácie aplikácií. Táto oblasť predstavuje kľúčovú súčasť a nevyhnutný štartovací bod prechodu na stratégiu Instant-On Enterprise, ktorá využíva účinné kombinácie všetkých dostupných HP technológií, aby ponúkla čo najefektívnejšie služby svojim obchodným partnerom a ich zákazníkom.

Viac inovácií vďaka HP aplikačným službám
Klienti z radov veľkých firiem a vládnych agentúr využívajú portfólio HP aplikačných služieb väčšinou na transformáciu svojich aplikácií a na zvýšenie spokojnosti zákazníkov, zabezpečenie dodržania predpisov a na získanie nových funkcií. Priebežná a efektívna správa portfólia aplikácií pomáha zákazníkom využiť všetky výhody transformačných aktivít.

Spoločnosť US Airways nedávno podpísala dve samostatné päťročné zmluvy na správu aplikácií a hostingové služby dátových centier, na základe ktorých HP bude naďalej poskytovať a udržiavať letecký prevádzkový systém spoločnosti, rovnako poskytne riadený mainframový hosting aplikácií. Obe zmluvy sú významnou súčasťou v synchronizácii obchodných operácií pre spojenie US Airways s America West, ďalším z dlhodobých klientov HP. Po tomto spojení HP zabezpečilo taktiež integráciu leteckých rezervačných systémov oboch spoločností.

Poľská agentúra Agriculture Restructuring and Modernization Agency (ARMA) pred časom podpísala ročnú zmluvu s HP, týkajúcu sa rozširujúcich aplikačných služieb, vrátane údržby, úprav a uvedenia aplikácií do prevádzky.

HP vybudovalo a spravuje pre agentúru ARMA komplexný systém s cieľom uľahčiť rozdelenie dotácií Európskej Únie poľským farmárom. HP agentúre pomáha upgradeovať systém tak, aby spĺňal legislatívne požiadavky, vytvára nové moduly a pridáva nové funkcie. V priebehu minulých desiatich rokov HP rovnako zabezpečilo integráciu ďalších aplikácií a poskytlo služby dátového centra.

„Vzhľadom na vyše jeden milión žiadateľov potrebujeme spoľahlivý systém s kontrolou, ktorý nám pomôže zabezpečiť správne rozdelenie dotácií," povedal Waldemar Tuszyński, riaditeľ IT oddelenia agentúry ARMA. „Aplikácie a skúsenosti HP nám pomohli vybudovať a teraz aj spravovať vhodný systém, takže sa môžeme plne sústrediť na požiadavky našich klientov a nezaoberať sa technickými obmedzeniami."

Aplikácie pod dohľadom
Na základe ďalšej päťročnej zmluvy poskytne HP služby pre správu aplikácií Single Family Acquired Asset Management System (SAMS), automatizovaného počítačového systému pre správu operácií spojených s viac než 65 000 nehnuteľnosťami spravovanými alebo získanými s pomocou organizácie U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD). Ročne je prostredníctvom systému SAMS predaných viac než 75 000 nehnuteľností.

Podľa novej dohody bude HP spoločnosti HUD i naďalej poskytovať svoj systém a znalostnú databázu obchodných aktivít, vďaka čomu HUD bude môcť ako implementovať programové a regulačné inovácie, tak aj pokračovať v existujúcich firemných plánoch pri minimálnom riziku výpadkov. Zmluva okrem iného zahŕňa aj možnosť modernizácie aktuálneho systému.

Medzi ďalšie významné spoločnosti, s ktorými HP nedávno oznámila uzavretie zmlúv o poskytnutí služieb Applications Services, patria aj Avista, AvistaAustralian Taxation Office, Dollar Thrifty či Healthways.

„Veľké organizácie, ktoré modernizujú svoje aplikácie priebežne, sú oveľa flexibilnejšie pri napĺňaní požiadaviek zákazníkov alebo občanov, majú viac priestoru pre inovácie, rast a ľahšie zvyšujú hodnotu svojich služieb," uviedla Kathy Garcia, senior viceprezidentka pre aplikačné služby v HP Enterprise Services. „Kombináciou našich dlhoročných skúseností, širokého portfólia produktov a celosvetového pôsobenia dokážeme našim zákazníkom ponúknuť aplikácie prispôsobené presne na mieru konkrétnym potrebám firemného či vládneho sektoru."

HP ponúka široké konzultačné služby vývoja aplikácií, ich testovania, integrácie, outsourcingu a správy, vrátane riešenia špecifických požiadaviek menších priemyselných odborov. Viac informácií o HP aplikačných službách možno nájsť na webových stránkach www.hp.com/enterprise/applications.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať