Občiansky aj vodičský v mobile? Áno, dá sa to

0

Smartfóny sa etablovali na zariadenie, ktoré má väčšina ľudí stále pri sebe, a preto je len otázka času, kedy preberú nielen úlohu platobných kariet, ale aj identifikačných zariadení vrátane náhrady dokladov vydávaných štátom. Možno si spomeniete na film Piaty element, v ktorom hrdinovia využívali elektronické identifikačné karty MultiPass. Tento film a mnohé ďalšie prezentujú víziu viacúčelového identifikačného dokladu, ktorým sa držiteľ preukazuje napríklad pri vstupe do zabezpečených priestorov hoci na letisku, naštartovaní auta, pričom doklad zároveň slúži ako oprávnenie na vedenie vozidla, nákupy a podobne. Zariadenia obsahujúce mobilnú elektronickú identitu dokážu túto víziu bezo zvyšku splniť.

Predpoklady

Smartfóny majú v súčasnosti v rozvinutých krajinách podiel 60 % na mobilných telefónoch, pričom v nasledujúcich štyroch rokoch by mal vzrásť až na 80 %. Do roku 2020 bude 60 % globálnej populácie disponovať mobilným pripojením, v rozvinutých krajinách je to už teraz 79 % a do roku 2020 sa očakáva zvýšenie na 81 %. Podiel širokopásmových pripojení (t. j. 3G a 4G sietí) by sa mal do roku 2020 zvýšiť z dnešných 40 % až na úroveň 70 %. Trend mobility generuje potenciál na značnú akceleráciu miery využívania komerčných a verejných e-služieb, dostupných pohodlne z ľubovoľného miesta v ľubovoľnom čase.

Infraštruktúra pre mobilné eID

Dôležitý krok k „občianskemu preukazu v mobile“ je zavedenie identifikačnej karty eID s čipom, ktorá postupne nahradzuje predtým vydávané klasické doklady bez elektronických prvkov.  Implementovala ju spoločnosť HPE v spolupráci s partnerskou spoločnosťou Plaut. Má formu smart karty so zabudovaným kontaktným čipom schopným vykonávať kryptografické operácie vyžadované na elektronickú identifikáciu, vytváranie elektronických podpisov a šifrovania. eID je preferovaný prostriedok na elektronickú identifikáciu jej držiteľa pristupujúceho k službám eGovernmentu na Slovensku a nahrádza autentifikáciu na báze používateľského mena a hesla. Navyše sa očakáva akceptácia karty eID aj na prístup k e-službám v bankovníctve a komerčnom sektore. No tradičná forma elektronickej identifikačnej karty (polykarbonátová smart karta formátu ID-1) ­napriek jej nesporným výhodám je prakticky nekompatibilná s mobilnými zariadeniami. Zároveň so zavedením karty eID, na ktorú prechádza čoraz viac občanov, sa však vybudovala podporná infraštruktúra, ktorú možno využiť aj v riešeniach využívajúcich smartfóny.


Bezpečnostný element v karte microSD

Mobilné eID

Mobilné eID (MeID) vo forme prenosného zabezpečeného zariadenia môže hrať dôležitú úlohu v progresivite celkovej úrovne konzumácie elektronických služieb. Kombinuje výhody konvenčnej karty eID a mobilných zariadení. V záujme minimalizovať riziká a zaistiť vysokú mieru bezpečnosti musia byť mobilné zariadenia vybavené bezpečnostným elementom – kryptografickým čipom schopným bezpečne uchovávať aplikácie vrátane ich dôverných kryptografických dát. Podľa Global Platform asociácie existujú tri formy technickej realizácie Security Elementu (SE):

• SE zabudovaný v SIM karte
• SE zabudovaný v mobile
• SE zabudovaný v karte microSD

Aktuálna situácia

Slovensko ako členská krajina EÚ musí pri ­implementácii dokladov vydávaných štátom rešpektovať spoločnú politiku, no, žiaľ, momentálne kohézna politika ohľadom vyhotovenia mobilného eID v EÚ absentuje.

Niektoré členské krajiny, ako napr. Estónsko alebo Fínsko, už zaviedli mobilné eID zväčša aplikovaním kombinácie SIM a PKI. Nevýhodou tohto prístupu je komplikovaná implementácia a vysoké náklady, keďže distribúcia špeciálnych SIM kariet vyžaduje náročnú koordináciu medzi vydávajúcou autoritou a mobilnými operátormi pôsobiacimi na lokálnom trhu. Okrem toho niektoré druhy mobilných zariadení (napr. ­tablety) nedisponujú slotom na SIM kartu. K tomu všetkému GSM asociácia (GSMA) oznámila vydanie špecifikácie vzdialenej správy, ktorá zavádza do reálneho používania pevne zabudované SIM karty (eSIM – embedded SIM) v mobilných zariadeniach. Prvé modely mobilných zariadení s eSIM sú očakávané už tento rok a masívny prienik eSIM sa predpokladá v rokoch 2017 a 2018. Zavedenie eSIM môže postupne vyústiť až do úplnej substitúcie vymeniteľných SIM kariet. Preto sa koncept odnímateľných SIM kariet pokladá za koncept minulosti.


Formy realizácie Secure Elementu

Bezpečnostný element v karte microSD

Riešenie od HPE je založené na špeciálne ­navrhnutej multifunkčnej karte microSD. Ide o patentovaný produkt spoločnosti SMK Logomotion Corporation, ktorý okrem konvenčného úložiska dát obsahuje dva samostatné čipy (SE): prvý na účely funkcií eID a druhý na bezkontaktné platby EMV využívajúce zabudovanú anténu NFC. Výsledná kombinácia umožňuje držiteľovi nielen sa autentifikovať, ale takisto ­vykonávať úhrady za služby alebo produkty ponúkané on-line komerčnými a verejnými inštitúciami. Aplikácia MeID stavia na identických základoch už dnes používanej aplikácie eID a je uložená na bezpečnostnom čipe zabudovanom v karte microSD. Ten istý čip predstavuje dostupnú kapacitu na ukladanie ďalších rôznych elektronických dokladov, ako je elektronický cestovný pas, elektronický vodičský preukaz, elektronické osvedčenie o evidencii vozidla atď.

Vízia budúcnosti – všetky doklady v mobile

Aj s ohľadom na zahraničné trendy by medzi prvými dokladmi pridanými k mobilnému občianskemu preukazu mohol byť práve elektronický vodičský preukaz. Mobilné elektronické doklady môžu pozitívne ovplyvniť imidž verejnej správy v očiach občanov i podnikateľských ­subjektov a reálne prispieť k splneniu vízie fungovania verejnej správy deklarovanej ako „hodnota za peniaze“. Pre držiteľa sa zdá nespornou výhodou mať všetky doklady vždy poruke a okamžite ich použiť v elektronickom prostredí, respektíve ich zobraziť autoritám na ­požiadanie, prípadne realizovať finančné trans­akcie. Z pohľadu autorít môže byť prínosom vykonávanie inšpekcie dokladov v reálnom čase prostredníctvom mobilného zariadenia v režime proximity a promptné prijímanie platieb za služby štátu.

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať