Nový typ umelej inteligencie napodobňujúcej mozog prekonáva aj najlepšie algoritmy

Výskum a vývoj
0

Hoci algoritmy hlbokého učenia v niektorých úlohách z rôznych oblastí prekonávajú schopnosti ľudí, štruktúra hlbokých neurónových sietí nie je veľmi podobná mozgu, z čoho vyplývajú isté obmedzenia. Skupina výskumníkov z Bar-Illanovej univerzity v Izraeli uskutočnila pokročilé experimenty a rozsiahle simulácie nového typu ultrarýchlych algoritmov umelej inteligencie, ktoré používajú pri práci s dátami tak ako biologický mozog „pomalý“ prístup.

V článku uverejnenom v časopise Scientific Reports sa vedci snažia prebudovať most medzi neurovedou a pokročilými algoritmami umelej inteligencie. Počet neurónov v mozgu je nižší ako počet bitov, s ktorými pracujú moderné počítače, a výpočtová rýchlosť mozgu je dokonca pomalšia ako v prípade prvého počítača, vynájdeného pred 70 rokmi. Navyše pravidlá učenia sa mozgu sú veľmi zložité a vzdialené od princípov učenia v súčasných algoritmoch umelej inteligencie.

Biologický mozog pracuje s asynchrónnymi vstupmi a frekvencia nie je synchronizovaná pre všetky neuróny. Napríklad pri jazde autom človek jedným pohľadom vidí rámec s viacerými objektmi, ako sú stromy, autá, prechod pre chodcov, dopravné značky, a ľahko dokáže zistiť ich časové usporiadanie a relatívne polohy. Naproti tomu tradičné algoritmy umelej inteligencie sú založené na synchrónnych vstupoch, preto sa relatívne načasovanie rôznych vstupov tvoriacich rovnaký rámec zvyčajne ignoruje.

Vedci v novom systéme napodobnili komplikovanejší spôsob asynchrónneho učenia. Novo vyvinutá neurónová sieť vysokou rýchlosťou učenia prekonáva aj najlepšie súčasné algoritmy. Pritom sieť sa učí sama prostredníctvom vlastnej adaptácie podľa asynchrónnych vstupov, nedostáva zadania, čo sa má učiť (learning-without-learning).

Nový objav by mohol viesť k vývoju nových pokročilých umelých inteligencií, ktoré budú veľmi rýchle a efektívne. „Poznanie základných princípov fungovania nášho mozgu musí byť stredobodom budúcej umelej inteligencie,“ hovoria vedci.

Zdroj: eurekalert.org.

Redakcia

Všetky autorove články
umelá inteligencia AI stroj robot technika veda vyskum

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať