Nový systém môže byť bodkou za plagiátorstvom

Bezpečnosť
0

Na akademickej pôde je plagiátorstvo stále rozšírené nielen medzi študentmi, ale aj medzi učiteľmi. Doteraz bolo zavedených niekoľko systémov, ktoré sa snažia plagiáty odhaliť, no stále je otázne, do akej miery sú dôveryhodné a funkčné. Na scénu aktuálne nastupuje nová alternatíva - plag.sk, ktorá je oproti zaužívaným systémom značne prepracovanejšia a spoľahlivejšia. Prečo je to tak?

Na slovenských univerzitách sa neustále šíria plagiáty v rôznych dokumentoch. Plag.sk testoval ich výskyt kontrolovaním najnovších odovzdaných prác z rokov 2010 - 2014, ktoré sú verejne prístupné. Zistilo sa, že inštitucionálny systém zďaleka nie je dokonalý, pretože bolo v týchto prácach odhalené veľa plagiátorstva. Plag.sk dokonca vedel identifikovať presné miesta v texte, ktoré boli plagiátom, a určiť ich pôvod - miesto, odkiaľ si autor práce text „požičal".

Do porovnávacej databázy sa nezahŕňajú nahrané dokumenty, ako je to v prípade inštitucionálnych systémov, a kontrolujú sa nielen slovenské, ale aj české zdroje - pre podobnosť jazykov.

„Maďarsko malo zavedený inštitucionálny systém pre plagiátorstvo, no po roku fungovania začal zlyhávať a nebol schopný odhaliť obyčajný článok z Wikipedie, pretože jeho obsah bol rokmi modifikovaný. To môže byť dôvod a signál, že slovenský inštitucionálny systém je na tom podobne. Znamená to, že verejné prostriedky určené na financovanie inštitucionálneho systému môžu byť využívané nie príliš vhodne," hovorí Klaus Chorst, CEO plag.sk.

Plag.sk umožňuje overiť akademické práce, články, eseje a iné dokumenty. Stačí nahrať vybraný dokument, systém ho analyzuje a určí plagiát podčiarknutím konkrétneho miesta v texte. Tak môžete vidieť presnú vetu, ktorá je plagiátom. Detekčný systém môže aj vďaka precíznej kontrole zlepšiť úroveň vzdelávania v školách i na univerzitách.

Spoločnosť už úspešne prevádzkuje tento systém na odhaľovanie plagiátorstva vo Francúzsku, Litve a Lotyšsku.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať