Nový rýchlotest na koronavírus prináša spoľahlivé výsledky už za 39 minút

0

Bosch vyvinul nový rýchlotest pre svoj analyzátor Vivalytic na detekciu patogénu SARS-CoV-2. Výsledok testu je tak spoľahlivo určený za 39 minút – v súčasnej dobe na svete neexistuje žiadny rýchlejší test založený na polymerázovej reťazovej reakcii (PCR). Nový rýchlotest je okrem iného určený na decentralizované použitie v mobilných testovacích centrách na diaľničných čerpacích staniciach alebo na letiskách.

Testované osoby môžu získať spoľahlivý výsledok priamo na mieste odberu vzorky. Test s označením CE je teraz k dispozícii v Európe a pomáha eliminovať karanténu, uľavuje laboratóriám a zvyšuje bezpečnosť práce a cestovania.Test má senzitivitu 98 percent a špecificitu 100 percent. Od začiatku októbra 2020 by malo byť možné v jednej testovacej kazete vyhodnotiť až päť vzoriek súčasne a s porovnateľnou rýchlosťou, čo je svetovou novinkou.

Okrem toho sa má v budúcich niekoľkých týždňoch pomocou optimalizovaného softwaru ďalej skrátiť doba spracovania testu SARS-CoV-2 pre pozitívne vzorky. Výhodami rýchlotestov nie je len krátka doba analýzy, ale aj ľahká manipulácia: Pomocou tampónu sa odoberie vzorka z nosu alebo hrdla pacienta a vloží sa do testovacej kazety. Testovacia kazeta, ktorá už obsahuje všetky činidlá potrebné na test, sa následne vloží do analyzátoru Vivalytic.

Ovládanie analyzátora Vivalytic je navrhnuté tak, aby bolo používateľsky prívetivé a vyžaduje len krátke zaškolenie odborného zdravotníckeho personálu. Bosch chce do konca roka dosiahnuť kapacitu jeden milión testov. Vzhľadom na to, že dopyt po analyzátore a rýchlotestoch je trvalo vysoký, spoločnosť intenzívne spolupracuje so svojimi dodávateľmi na vybudovaní maximálnej kapacity a na ďalšom zvýšení schopnosti dodávok.

Zobrazit Galériu

Randox s. r. o.

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať