ACER_09_SWIFT5 ACER_09_SWIFT5 ACER_09_SWIFT5 Advertisement

Nový bioreaktor dokáže pohltiť oxid uhličitý 400× rýchlejšie ako stromy

2

Už od začiatku 19. storočia je známe, že skleníkové plyny, najmä CO2, v atmosfére zadržiavajú teplo a spôsobujú efekt, ktorý dnes poznáme ako globálne otepľovanie. CO2 vzniká pri spaľovaní palív, ako je ropa a zemný plyn, a predstavuje prevažnú väčšinu emisií skleníkových plynov (približne 72 % z celkového množstva). Pritom množstvo týchto emisií v dôsledku ľudskej činnosti sa od roku 1950 zvýšilo o viac ako 400 %. Účinky zmeny klímy sú už viditeľné na celom svete a odborníci hovoria, že situácia sa bude ešte zhoršovať, pretože emisie CO2 budú naďalej rásť.

Jeden zo spôsobov, ako spomaliť tento účinok, je proces nazývaný biosekvestrácia. Ide o zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého pomocou biologických procesov. Je to akési rozšírenie fotosyntézy, pri ktorej rastliny ako stromy využívajú energiu zo slnka na premenu oxidu uhličitého na kyslík. Teraz texaská AI spoločnosť Hypergiant Industries ponúka spôsob, ako tento proces výrazne zefektívniť. Konkrétne využitím kombinácie špičkovej umelej inteligencie a rias.

„Ukazuje sa, že riasy znižujú uhlík v atmosfére oveľa účinnejšie ako stromy a dajú sa použiť na výrobu uhlíkovo negatívnych palív, plastov, textilu, potravín, hnojív a podobne,“ vysvetlil Ben Lamm, generálny riaditeľ spoločnosti. Preto firma vytvorila Eos Bioreactor, prototyp bioreaktora, ktorý dokáže prekonať stromy až 400-krát.

Riasy predstavujú jeden z najúčinnejších systémov na spotrebu oxidu uhličitého v prírode. Na ich pestovanie sú potrebné tri kľúčové prvky: oxid uhličitý, svetlo a voda. Keď riasy spotrebúva CO2, produkujú biomasu, ktorá sa potom môže spracovať na výrobu materiálov siahajúcich od palív, olejov cez hnojivá a plasty až po kozmetiku a dokonca aj potravu s vysokým obsahom bielkovín. Riasy nielenže prekračujú efektívnosť poľnohospodárskych plodín, pokiaľ ide o sekvestráciu uhlíka, ale navyše nepotrebujú ani ornú pôdu.

„Zariadenie, ktoré sme vytvorili, je model riadeného uzavretého systému,“ vysvetlil Lamm. „Každá časť procesu rastu je prísne kontrolovaná a optimalizovaná pomocou strojovej inteligencie, aby sa maximalizovala spotreba CO2. Umelá inteligencia monitoruje svetlo, teplo, rast, rýchlosť prúdenia vody, pH, CO2, výstup kyslíka atď., aby sa zabezpečili optimálne podmienky na pestovanie.“

Nie je to prvýkrát, čo sa vedci zamerali na riasy ako na potenciálny prelom v sekvestrácii uhlíka. Nový bioreaktor je však sľubný nielen pre svoje inteligentné schopnosti a využitie techniky strojového učenia, ale aj preto, že celé riešenie je veľmi kompaktné. Má rozmery približne 90 × 90 × 213 cm. Je teda dosť malý na to, aby sa zmestil do kancelárskej budovy a postaral sa o posun smerom k udržateľnejšiemu prostrediu inteligentných miest.

Projekt je zatiaľ v počiatočnom štádiu, zameriava sa na preukázanie toho, že táto technológia môže fungovať. No podľa Lammovho vyjadrenia jeden bioreaktor Eos sekvestroval rovnaké množstvo uhlíka z atmosféry ako 4000 m2 stromov.

Zdroj: digitaltrends.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
veda vyskum technológie ekologia eko bio umelá inteligencia AI

2 komentáre

Riesenie reakcia na: Nový bioreaktor dokáže pohltiť oxid uhličitý 400× rýchlejšie ako stromy

20.9.2019 20:09
pre ISS a na buducich zakladniach vo vesmire?
Reagovať

RE: Riesenie reakcia na: Riesenie

23.9.2019 08:09
Ano
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať